domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Razčlemba neumetnostnega besedila
Objavil: Aleksandra Bračič [št. ogledov: 611, št. pripon: 1]
1.Uvodna motivacijaUčence vprašam, na kakšne načine vse učitelji v šolah preverjajo znanje. (Ustno, pisno.) Vprašam jih če imajo rajši ustno ali pisno preverjanje znanja. Pogovorimo se o preverjanju znanja. Povem jim, da lahko učitelj preveri učenčevo znanje vsako uro s kratkimi testi, neposrednimi vprašanji ter da tako tudi znanje utrjujejo ... preberi

19.11.2004
France Bevk:Kaplan Martin Čedermac
Objavil: Karmen Zupanc [št. ogledov: 488, št. pripon: 1]
a) Funkcionalni- učenci razvijajo recepcijsko sposobnost, tako da pišejo poustvarjalno besedilo, ki vsebuje prvine umetnostnega jezika,- razvijajo sposobnost za identifikacijo v obliki osebnega dnevniškega zapisa, osebnega pisma ali literarnega spisa ... preberi

19.11.2004
Ivan Minatti: V mladih brezah tiha pomlad
Objavil: Davorin Bole [št. ogledov: 478, št. pripon: 1]
CILJI:-Učenci zaznavajo in doživljajo zvočnost pesniškega jezika/pesmi (ob poslušanju njenega interpretativnega branja).-Zaznavajo ritem pesmi.-V besedilu poiščejo rimo, prepoznajo asonanco, zaznavajo, doživljajo in razumevajo pesniške figure (anafora, okrasni pridevek), pojasnjujejo svoje razumevanje metafore. preberi

19.11.2004
Gregor Strniša: Orion
Objavil: Davorin Bole [št. ogledov: 611, št. pripon: 1]
CILJI:-učenci zaznavajo in doživljajo zvočnost pesniškega jezika/pesmi (ob poslušanju njenega interpretativnega branja/zvočnega posnetka)-v besedilu poiščejo rimo, prepoznajo asonanco-zaznavajo, doživljajo in razumevajo besede s prenesenim pomenom preberi

19.11.2004
Povedi s pastavki
Objavil: Davorin Bole [št. ogledov: 352, št. pripon: 1]
CILJI:"Učenci prepoznajo pastavek v povedih."Razumejo, v katerih okoliščinah se pastavki rabijo."Sami ustno tvorijo povedi s pastavki. preberi

19.11.2004
Poročilo o dogodku
Objavil: Davorin Bole [št. ogledov: 323, št. pripon: 1]
DOŽIVLJAJSKO SPOZNAVNA MOTIVACIJA, NAPOVED UČNE ENOTE"Kateri časopis največkrat primete v roke? Kaj vas najbolj pritegne v kakšnem dnevnem časopisju? Kako pa bi poimenovali oddajo na televiziji, ki podobno kot dnevno časopisje obvešča o dogodkih? Poročila -> več poročil. No, danes se bomo ukvarjali s poročilom o dogodku ... preberi

19.11.2004
Zahvala
Objavil: Davorin Bole [št. ogledov: 189, št. pripon: 1]
CILJI:"učenci berejo in razločujejo neuradno in uradno zahvalo"ugotovijo, kdo je tvorec in kdo naslovnik"povedo, kakšno je družbeno in čustveno razmerje med tvorcem in naslovnikom"učenci sami napišejo primer zahvale ... preberi

19.11.2004
Tone Pavček: Pesem
Objavil: Davorin Bole [št. ogledov: 1336, št. pripon: 1]
CILJI:" Učenci zaznavajo in doživljajo zvočnost pesniškega jezika/pesmi (ob poslušanju njenega interpretativnega branja)." Zaznavajo ritem pesmi." V besedilu poiščejo rimo, prepoznajo asonanco, zaznavajo, doživljajo in razumevajo pesniške figure (anafora, okrasni pridevek), pojasnjujejo svoje razumevanje metafore." Razlikujejo lirsko in epsko pesem ... preberi

19.11.2004
Utrjevanje pridevnika, vrste pridevnika
Objavil: Aleksandra Bračič [št. ogledov: 308, št. pripon: 1]
CILJI:"učenci berejo neumetnostno besedilo "določajo sporazumevalne okoliščine"besedilo besedno-slovnično razčlenjujejo - prepoznavajo pridevnik in vrste pridevnika ... preberi

19.11.2004
Pripoved o življenju osebe: Ivana Kobilca
Objavil: Karmen Zupanc [št. ogledov: 375, št. pripon: 1]
CILJIa) Funkcionalni- učenci berejo krajša neumetnostna besedila, in sicer poljudnoznanstvena, povezana s temami iz drugih predmetnih področij,- razložijo pomen neznanih besed iz sobesedila, in sicer z uporabo slovarja, leksikona,- med ponovnim branjem sestavijo miselni vzorec in ga upovedijo,- odgovarjajo na vprašanja iz delovnega zvezka,- napišejo pripoved o svojem življenju, ki jo ustno predstavijo svojim sošolcem, - pripovedujejo o življenju znane osebe; preberi


<< Prejšnja stran   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Naslednja stran >>

IZMENJAVA POVEZAV
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - News & Media
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category News & Media.
Free websites listing and linkexchange - News & Media
Free submission to our Web Directory - Category News & Media.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Home & Family
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Home & Family.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Travel.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Kids & Teens
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Kids & Teens.
Sending mail with sendmail for Windows
Sendmail using sendmail.exe program under windows server and iis.

Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Health
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Health.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.