domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne seminarske naloge in učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje seminarskih nalog po google

 
Knjižni jezik
Književnost
Didaktika
Dialektologija
Folkloristika
Skladnja
 
  www gostovanje sloHOST
gostovanje spletnih strani in izdelava spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
kvalitetno in cenovno ugodno lektoriranje
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
9.11.2004
Obravnava besedilnih vrst v učbenikih Na pragu besedila 1, 2, 3 in 4
Objavil: Barbara Zajšek, Valentina Toman [št. ogledov: 12557 , št. pripon: 1]
V vseh številkah omenjenega učbenika modra barva predstavlja obravnavo besedilnih vrst.Pri pregledu učbenikov sva ugotovili, da se obravnava posamezne besedilne vrste prične z navajanjem primerov posameznih besedilnih vrst, ki so ponekod tudi slikovno opremljeni ali pa jih dijaki gledajo na video posnetkih ... preberi

9.11.2004
Merilo besedilnosti: Koherenca
Objavil: Kristina Trnič, Bojana Glažar [št. ogledov: 3558 , št. pripon: 1]
Termin "besedilo" označuje omejeno zaporedje jezikovnih znakov, ki mora biti koherentno in mora kot celota signalizirati spoznavno komunikacijsko funkcijo (imeti mora sporočilno vlogo, opravljati mora neko nalogo) ... preberi

9.11.2004
Jezikoslovna analiza besedila
Objavil: Jana Jeseničnik [št. ogledov: 1802 , št. pripon: 1]
Pri koheziji gre za način, kako so sestavine površinskega besedila, se pravi besede, kot jih dejansko slišimo ali vidimo, znotraj niza med seboj povezane. Površinske sestavine so odvisne druga od druge v skladu s slovničnimi oblikami in konvencijami, tako da kohezija torej temelji na slovničnih odvisnostih ... preberi

9.11.2004
Poročevalsko besedilo
Objavil: Katja Kržišnik, Urša Podpečnik [št. ogledov: 1916 , št. pripon: 1]
Vsebina besedil vseh poročevalskih (pisno-vidnih in govorno-slušnih) žanrov lahko nekatere izseke iz objektivne stvarnosti zajema tako, da predmeti govora (denotati) niso poimenovani, ampak nanje kažejo nanašanjske besede, tako da so predmeti govora in vsakokratni naslovniki vključeni v sporočanjsko (komunikacijsko) razmerje ... preberi

9.11.2004
Osnovni pojmi pragmatike
Objavil: Mojca Flis, Barbara Vinkler [št. ogledov: 2302 , št. pripon: 1]
Pragmatika se je oblikovala v znanstveno vedo, ki raziskuje jezikovno dejavnost v okoliščinah te jezikovne dejavnosti, ker je bila v razvoju teorije o jeziku to logična stopnja in ker je bil vpliv filozofije jezika močan ... preberi

9.11.2004
Analiza besedila
Objavil: Monika Kambič, Janez Grabnar [št. ogledov: 2280 , št. pripon: 1]
V odlomku gre za dvogovornost. Pojavljajo se vprašanja in odgovori, sicer pa gre za zasebni pogovor med dvema zaljubljencema. Lahko bi rekli, da se prepleta več slogovnih postopkov znotraj dialoga ... preberi

9.11.2004
Simboli - nejezikovno sporazumevanje
Objavil: Tina Naraglav, Nika Vizjak [št. ogledov: 4352 , št. pripon: 1]
Svet za človeka ni samo skupek predmetov, pojavov in bitij, ki jih zaznava. V teh človek vidi tudi pomene, ki segajo preko objektov samih. Mnoge stvari nam označujejo neke druge stvari ali pojme, torej so znamenja. Človek tako živi v svetu objektov, hkrati pa tudi v svetu znakov, znamenj in simbolov .. preberi

9.11.2004
Obnovitve in ponovitve v časopisnih naslovih
Objavil: Tatjana Hren, Mojca Rantaša [št. ogledov: 1726 , št. pripon: 1]
Obnovitve so vrsta aktualizacije v časopisnih naslovih. Pri delanju aktualiziranih naslovov so obnovitve nekoliko redkeje zastopane od metafor in metonimij, pri učinkovitosti v naslovu pa zlasti metaforo daleč prekašajo. Sploh jih je potrebno obravnavati kot enega glavnih načinov za delanje aktualiziranih naslovov ... preberi

9.11.2004
Posrednost in vljudnost
Objavil: TH [št. ogledov: 960 , št. pripon: 1]
Razmerje med obliko zahteve in vljudnostjo je praviloma tako, da so neposredno izražene zahteve ocenjene kot manj vljudne, posredne pa kot bolj vljudne. Iz tega potem tudi sledi, da je posrednost interpretativna prednost ... preberi

9.11.2004
Sporočanje - Oblikovanje besedil
Objavil: Senta Kričej, Nika Plevnik [št. ogledov: 1434 , št. pripon: 1]
Vsako besedilo nastaja postopoma v več fazah (odvisno od dolžine in težavnosti snovi). Načeloma so to tri faze nastajanja sporočila ... preberi


<< Prejšnja stran   1  2  3  Naslednja stran >>

IZMENJAVA POVEZAV
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Internet
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Internet.
Free websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to our Web Directory - Category Computers.

Free websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to our Web Directory - Category Sports.
Brezplačni agilityhoster.com spletni imenik
Spletni imenik na strežniku webdir.agilityhoster.com - dodajte vašo spletno stran brezplačno na seznam.
Free websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to our Web Directory - Category Arts.
NOD32 antivirus and spamassassin for mail server mailEnable
Fighting viruses, spyware, spammails with nod32mta pickup event for NOD32 antivirus, spamassassin for windows under mail server mailEnable standard
Internetne povezave in internet članki
Spletni imenik, ki ima objavljene spletne povezave povezanez internetom in vse kaj ponuja svetovni splet.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.