domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne seminarske naloge in učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje seminarskih nalog po google

 
Knjižni jezik
Književnost
Didaktika
Dialektologija
Folkloristika
Skladnja
 
  www gostovanje sloHOST
gostovanje spletnih strani in izdelava spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
kvalitetno in cenovno ugodno lektoriranje
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
9.11.2004
Kralj Matjaž
Objavil: Simona Knez [št. ogledov: 2474 , št. pripon: 1]
Jedro je členjeno na odstavke. Je najpomembnejši del besedila, ki je hkrati tudi najdaljši. Tema iz uvoda se razvija in razrašča v jedru besedila. Po Gombocu pa poznamo različne načine razvijanja jedra, ki se kažejo tudi v tem besedilu ... preberi

9.11.2004
Primerjava nekaterih poimenovanj v sporočanju
Objavil: Primož Merf, Tamara Korade [št. ogledov: 2020 , št. pripon: 1]
Izraz se pojavi v vseh sedmih virih, a se v učbeniku Na pragu besediloslovja pojavi izraz sporazumevanje. Avtorice tega učbenika namreč delijo sporazumevanje oz. komunikacijo na sporočanje in sprejemanje. Prevladuje torej sporočanje ... preberi

9.11.2004
Upovedovanje
Objavil: Hermina Dolinar, Barbara Drumlič [št. ogledov: 2195 , št. pripon: 1]
Upovedovanje1 (dov. upovedenje) je potek, pri katerem pomenska podstava povedi dobi izrazno obliko. Pomenska podstava povedi je to, kar s prevzeto besedo imenujemo propozicija ... preberi

9.11.2004
Govorno izražanje - Retorika
Objavil: Petra Cizerle, Špela Ašenberger [št. ogledov: 3723 , št. pripon: 1]
Umetnost govorništva se je mogoče naučiti. Pesnik se rodi, govornik naredi (poeta nascitur, orator fit), so rekli stari Rimljani. Vsakdo se lahko nauči, kako naj obvlada besedo in jo ob primernih priložnostih tudi uporabi ... preberi

9.11.2004
Slogovni postopki v besedilu
Objavil: Davorin Bole, Miha Knavs [št. ogledov: 3054 , št. pripon: 1]
Temo v sporočilu Mateja Gomboc pojmuje kot nekakšno zmes za oblikovanje. Sporočevalec lahko to zmes, temo, opiše, o njej poroča, pripoveduje, o njej lahko izrazi svoje mnenje, lahko jo razlaga, utemeljuje. Tvorec besedila si torej lahko izbira način, kako ubesediti temo. Za to pa ima na voljo različne ubeseditvene načine ali slogovne postopke ... preberi

9.11.2004
Informativnost, situacijskost in medbesedilnost
Objavil: Danijela Žalik, Suzana Križanec [št. ogledov: 1363 , št. pripon: 1]
Glede na definicijo informativnosti ugotovimo, da je zgled a bolj informativen. Običajno se ta pojem uporablja v zvezi v vsebino (torej s koherenco), vendar pa se lahko informativnost pojavi v vsakem od jezikovnih podsistemov ... preberi

9.11.2004
Povezovanje povedi
Objavil: Karmen Zupanc, Martina Kodrnja [št. ogledov: 4877 , št. pripon: 1]
Sporočila so različno dolga. Naglica življenja, ogromno informacij, katere je potrebno zapisati v najkrajšem času, nas silijo, da oblikujemo kratka in jedrnata besedila. Iz njih izpuščamo vse, kar ni nujno potrebno. Ob daljših besedilih (člankih, razpravah …) praviloma oblikujemo povzetek; iz zapisnika ali pa govorjene razprave izluščimo sklepe ... preberi

5.11.2004
Avtomatizacija in aktualizacija
Objavil: Petra Ješovnik, Janja Klenovšek [št. ogledov: 2176 , št. pripon: 1]
Pri analizi umetnostnega besedila, in ko je znan namen za uporabo stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev, lahko uspešno operiramo zgolj s stališča tega razmerja oz. nasprotja med nevtralnimi in stilno zaznamovanimi sredstvi ter tako vrednotimo umetniške učinke, ki izhajajo iz tega ... preberi


<< Prejšnja stran   1  2  3

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free websites listing and linkexchange - Regional
Free submission to our Web Directory - Category Regional.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Games
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Games.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Business
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Business.

NOD32 antivirus and spamassassin for mail server mailEnable
Fighting viruses, spyware, spammails with nod32mta pickup event for NOD32 antivirus, spamassassin for windows under mail server mailEnable standard
Frizerski studio - frizerski salon Alja
Moderne frizure, modne trajne, frizerski salon in frizerski studio Alja
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.