domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
9.3.2005
William Shakespeare: Romeo in Julija
Objavil: Mojca Flis [št. ogledov: 8784 , št. pripon: 1]
Romeo in Julija je Shakespearovo mladostno delo, v katerem obravnava tragično usodo mladih zaljubljencev iz sprtih družin. Motiv sprtih družin je znan že iz Dantejeve Božanske komedije in italijanske renesančne motivike ... preberi

9.3.2005
Ponovitev besednih vrst
Objavil: Mojca Flis [št. ogledov: 3020 , št. pripon: 1]
Dijakom povem, da bomo tudi zadnjo uro pred pisnim preverjanjem znanja posvetili utrjevanju. V namen sem jim pripravila učni list, na katerem so naloge sestavljene na podoben način, kot bodo v testu ... preberi

9.3.2005
Uvod v elizabetinsko gledališče
Objavil: Mojca Flis [št. ogledov: 5962 , št. pripon: 1]
Renesančna drama se je razvijala v dveh smereh: v Italiji in Franciji je posnemala predvsem antične zglede, v Španiji in Angliji pa so pod vplivom antike ter srednjeveških dramskih oblik (moralitete, misteriji, burke) nastale nove renesančne dramske oblike ... preberi

1.2.2005
Jenko: Obrazi
Objavil: Bojana Dolinar [št. ogledov: 2863 , št. pripon: 1]
Dijakom na začetku povem nekaj besed, kako in kdaj je cikel Obrazi sploh nastal in jih opozorim naj bodo pri branju pozorni na jezik, zgradbo in tematiko obrazov,... preberi

1.2.2005
Slovenska književnost med romantiko in realizmom
Objavil: Bojana Dolinar [št. ogledov: 2981 , št. pripon: 1]
Učno snov razdelim na več poglavij. Prvo poglavje se glasi doba in zgodovinski dogodki. Tu dijaki spoznajo pomembne zgodovinske letnice, ki so zaznamovale razvoj slovenske družbe, kulture in tudi literature. V drugem poglavju se dijaki seznanijo s predstavniki obdobja med romantiko in realizmom.,... preberi

1.2.2005
Indoevropski prajezik, Praslovanščina, nastanek slovenščine, SCS
Objavil: Bojana Dolinar [št. ogledov: 2676 , št. pripon: 1]
Učno snov razdelim na štiri zahtevna poglavja. Nekako tako je snov razdeljena tudi v učbeniku Na pragu besedila 1. Prvo poglavje se imenuje indoevropski jezik,... preberi

1.2.2005
Socialne zvrsti slovenskega jezik
Objavil: Bojana Dolinar [št. ogledov: 2782 , št. pripon: 1]
Na začetku učne ure dijake pozdravim in se jim predstavim. Navežem pogovor na prejšnjo uro, ko so se pogovarjali kaj je jezik in zakaj ga mi uporabljamo. Povem jim tri primere,... preberi

19.11.2004
Miguel de Cervantes Saavedra: DON KIHOT
Objavil: Danijela Žalik [št. ogledov: 8999, št. pripon: 1]
"Neposredno pred branjem dijakom povem, da je prvi odlomek iz 4. poglavja prvega dela in opisuje prvo don Kihotovo viteško dejanje, drugi odlomek pa je iz 10. poglavja drugega dela Don Kihota ... preberi

19.11.2004
Gustave Flaubert: Gospa Bovary
Objavil: Kristina Trnič [št. ogledov: 2476 , št. pripon: 1]
Dijakom pokažem različne slike Emme Bovary na prosojnici (priloga 1). Vprašam jih, kakšna je ženska na slikah, ali je lepa, kako bi ocenili njen karakter na podlagi tega, kar vidijo … Potem jih vprašam, kaj mislijo, kdo bi lahko bila ta ženska ... preberi

19.11.2004
William Shakespeare: Hamlet (monolog)
Objavil: Martina Kodrnja [št. ogledov: 4410 , št. pripon: 1]
Obravnavali bomo tragedijo Williama Shakespeara, pa ne v celoti, z naslovom Hamlet. Osredotočili se bomo na njegov monolog. Na tablo zapišem ime in priimek avtorja ter naslov drame ... preberi


<< Prejšnja stran   1  2  3  4  5  6  7  Naslednja stran >>

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Society
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Society.
Free agilityhoster.com websites - webdirectory - linkexchange
Web directory at webdir.agilityhoster.com - add your sites for free - free link exchange.
sloHOST webdirectories - free link exchange
We offer free sloHOST web directory and free link exchange
Free websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to our Web Directory - Category Computers.


Free agilityhoster.com websites - webdirectory - linkexchange
Web directory at webdir.agilityhoster.com - add your sites for free - free link exchange.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Arts.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.