domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
1.2.2005
Socialne zvrsti slovenskega jezik
objavil: Bojana Dolinar
Število ogledov: 2783
Ime in priimek: Bojana Dolinar
Predmet: Slovenski jezik s književnostjo
Razred: 1. F.
Šola: Gimnazija Kranj
Datum nastopa: 19. 03. 2004
Didaktična tema: zvrstnost slovenskega jezika
Didaktična enota: socialne zvrsti slovenskega jezika
Namen didaktične ure: pridobivanje novega znanja
Didaktične metode: razlaga, vodeni pogovor, pisanje, delo z učnim listom
Didaktične oblike: frontalna, individualna
Didaktični pripomočki: učbenik, tabla, učni list
Viri: Marja Bešter, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič,
Darinko Ambrož, Stanislava Židan: Na pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1
Letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Ljubljana: Založba Rokus, 2001; Barica
Črnič, Zdenka Hiti: Moj jezik, tvoj jezik, naš jezik, slovenski jezik 2 (vadnica za 8.
razred), Založba Rokus, 1998.

Funkcionalni in izobraževalni cilji:
" Dijaki spoznavajo tipične lastnosti posameznih socialnih zvrsti slovenskega jezika, kakšna je njihova razvrstitev in zakaj je pri komunikaciji pomembno okolje in družbena vloga;
" spoznavajo, da sta govorjenje in pisanje zapleteni miselni in ustvarjalni dejavnosti, na kateri se je treba pripraviti;
" dijaki se zavedajo pomembnosti o samostojni rabi jezikovnih priročnikov.


POTEK DELA

1. UVODNA MOTIVACIJA
Na začetku učne ure dijake pozdravim in se jim predstavim. Navežem pogovor na prejšnjo uro, ko so se pogovarjali kaj je jezik in zakaj ga mi uporabljamo. Povem jim tri primere. ( Ej, stari, a svidu kakšna hot bejba; Ja, mami kuj pridem na južno; Seveda gospa profesorica, popolnoma se strinjam z vami.) Pri odgovarjanju na vprašanje jih tudi opozorim na okolje in osebe, ki so vključene v sporazumevanje. Jezikovne različice, ki so pogojene z okoljem in družbo imenujemo socialne zvrsti.

2. PRIDOBIVANJE NOVEGA ZNANJA
Dijakom razlagam:
" kateri dve skupini socialnih zvrsti poznamo v slovenskem jeziku;
" kako ju delimo;
" kakšne so značilnosti posameznih zvrsti;
" zakaj je pri sporazumevanju pomembno okolje ter vloga sporočevalca in naslovnika;
Na tablo narišem shematski prikaz socialnih zvrsti slovenskega jezika in pri vsaki govorici se ustavimo, si jo podrobno ogledamo, jo razložimo in jo ponazorimo s primeri.

/celotna oblikovana priprava je v priponi/

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: socialne_zvrsti_slovenskega_jezika.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Mr. Wong spletne povezave uporabnika Aris
Osebna spletna stran, kjer so po moje najzanimivejše povezave na spletu
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Sports.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Health
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Health.
Mr. Wong spletne povezave uporabnika Aris
Osebna spletna stran, kjer so po moje najzanimivejše povezave na spletu
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Business
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Business.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Blogs.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Arts.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.