domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Gustave Flaubert: Gospa Bovary
objavil: Kristina Trnič
Število ogledov: 2477
FUNKCIONALNI IN IZOBRAŽEVALNI CILJI:
Dijaki razvijajo sposobnost literarnega branja. Dijaki berejo in interpretirajo besedilo (izražajo doživljanje, razumevanje, vrednotenje). Dijaki vrednotijo spoznavne, etične in estetske sestavine. Dijaki literarnozgodovinsko znanje uporabljajo pri interpretaciji literarnega besedila. Po branju besedila opisujejo in definirajo literarnozgodovinske in literarnoteoretične pojme (realistični roman, objektivni realizem, personalni pripovedovalec. Literarnozgodovinsko in literarnoteoretično znanje znajo smiselno uporabiti pri interpretaciji, primerjavi in vrednotenju besedil.

DIDAKTIČNI PRISTOPI (OBLIKE IN METODE DELA):
Frontalna, individualna oblika. Branje, poslušanje, doživljanje, interpretacija, analiza.

UČNA SREDSTVA:
Berilo, tabla.

LITERATURA IN VIRI:
Janko Kos: Književnost. Maribor: Založba Obzorja, 1994.
Gustave Flaubert: Gospa Bovaryjeva. Ljubljana: DZS, 1996.

POTEK DIDAKTIČNE KOMUNIKACIJE:

UČITELJ UČENEC/DIJAKI
1. DOŽIVLJAJSKO SPOZNAVNA MOTIVACIJA:
Dijakom pokažem različne slike Emme Bovary na prosojnici (priloga 1). Vprašam jih, kakšna je ženska na slikah, ali je lepa, kako bi ocenili njen karakter na podlagi tega, kar vidijo … Potem jih vprašam, kaj mislijo, kdo bi lahko bila ta ženska.

2. NAPOVED UČNEGA SMOTRA:
Dijakom povem, da bomo danes prebrali tri odlomke iz romana Gospa Bovary, ki jih najdemo v berilu, na straneh od 175 do 181. Te odlomke bomo analizirali, interpretirali, se o njih pogovarjali in odgovarjali na vprašanja.

3. INTERPRETACIJSKO BRANJE BESEDILA
Branje odlomka bomo razdelili na več delov. Z branjem bom začela jaz.

Pri prvem odlomku si bomo pomagali z naslednjimi vprašanji:
1.Kako si Emma predstavlja medene tedne? Kje naj bi jih človek preživel? Kaj pričakuje od takšnih medenih tednov? (zdelo se ji je, da nekateri kraji nujno obrodijo srečo)
2. Kako si Emma predstavlja svojega moža na medenih tednih? Kaj pričakuje od moškega?
3. Kakšni občutki do Charlesa se pojavijo tukaj? (odtujenost)
4. Kako je Charles opisan v odlomku?
5. V čem se Emmina predstava idealnega moža razlikuje od Charlesa?
6. Kakšna Charlesova čustva lahko najdemo v tem odlomku?
7. Kakšen je odnos starejše gospe Bovary do Emme?
8. Kaj čuti do svoje matere Charles?
9. Kaj pa do nje čuti Emma?

V drugem odlomku bomo poiskali odgovore na ta vprašanja:
1. Kako Rodolphe opisuje samega sebe? Ali mislite, da je iskren?
2. Ali je Rodolphe pri svojem zapeljevanju zelo neposreden? Zakaj mislite tako?
3. Kaj pravi Rodolphe o morali?

Še vprašanja za pomoč pri razumevanju tretjega odlomka:
1. S kakšnimi besedami Emma izpoveduje Rodolphu svojo ljubezen? Če bi njene besede obarvali, v kakšne besede bi jih odeli?
2. Kakšen pridevnik najdemo ob samostalniku grad? Se ta pridevnik res nanaša na grad? Na koga se nanaša?
3. Ali je Emma zdrava oseba?
4. Zakaj Emma naenkrat postane radostna? Za kaj se odloči?
5. Kakšna se Emma zdi Justinu? Ali tudi njega izkoristi za dosego svojega cilja?
6. Kako se Emmina čustva spreminjajo od začetka pa do konca odlomka?

VPRAŠANJA PO PREBRANIH ODLOMKIH
1. Kakšna mati je Emma?
2. Kakšna žena je Emma?
3. Kakšna hči je Emma?
4. Kakšna ljubica je Emma?
5. Primerjaj Emmine ljubimce.
6. Primerjaj Emmine in Charlesove starše.
7. Ali je Charlesova mati dobra mati?
8. Kakšen je Charlesov odnos do žensk v njegovem življenju? (Emma, mati, gospa Dubuc, Bertka)
9. Ali je Charles dober oče?
10. Kaj se zgodi z Bertko?

Ko odgovorimo na vsa vprašanja, ponovimo nekatere pojme; objektivni realizem, bovarizem, personalni pripovedovalec. Če personalnega pripovedovalca še ne poznajo, jim postavljam vprašanja, s pomočjo katerih pridemo do njegovih značilnosti: V kateri osebi je delo napisano? Kdo pripoveduje zgodbo? Je avtor vseveden, je hkrati na več mestih? Ali avtor kaj komentira, razlaga, vrednoti? Vmes te bistvene pojme zapišem na tablo.

Na koncu povzamemo, kaj smo to uro počeli.

Dijaki s pomočjo motivacije ugotovijo, da se bomo to uro ukvarjali z Gospo Bovary.

Nadaljeval bo eden izmed dijakov. V drugem odlomku si bodo dijaki razdelili vloge in ga prebrali. Tretji odlomek bodo prebrali tiho.

Dijaki z mojo pomočjo odgovarjajo na vprašanja.

Učenci s pomočjo mojih vprašanj ponavljajo, bistvene stvari si še enkrat označijo na učnih listih, ki so jih dobili od sošolk.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: U_SS-Gospa_Bovary_-_koncna_priprava.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Internet
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Internet.
Free websites listing and linkexchange - Business
Free submission to our Web Directory - Category Business.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free websites listing and linkexchange - Kids & Teens
Free submission to our Web Directory - Category Kids & Teens.

RONDAL d.o.o. - aluminium slugs
RONDAL d.o.o. - Production and manufacturing of aluminium slugs, aluminiumbutzen, pastiglie in alluminio
Free websites listing and linkexchange - News & Media
Free submission to our Web Directory - Category News & Media.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.