domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Protireformacija in barok na Slovenskem - predstavitev obdobja
Objavil: Karmen Zupanc [št. ogledov: 9732 , št. pripon: 1]
CILJI:-dijaki spoznavajo bistvene značilnosti literarnozgodovinskega obdobja, in sicer protireformacije in baroka na Slovenskem,-spoznavajo smeri, zvrsti, vrste, posebnosti avtorja, njegova dela in bistvene kulturnozgodovinske značilnosti ... preberi

19.11.2004
Realizem
Objavil: Martina Kodrnja [št. ogledov: 4116 , št. pripon: 1]
Zgodovinski premiki so spreminjali tudi literarne zahteve. (razvoj meščanske, kapitalistične družbe, francoska julijska revolucija, nove filozofske ideje pozitivizma, empirizma …) Pisatelje je predvsem zanimalo, kako stvarnost ter družbene in politične razmere vplivajo na posameznika in njegovo življenje ... preberi

19.11.2004
Socialne zvrsti
Objavil: Nicole Michaelis [št. ogledov: 3431 , št. pripon: 1]
Dijake pozdravim in se jim pozdravim. Na tablo napišem besedi SLOVENSKI JEZIK. Motivacija se navezuje na prejšnjo uro, kjer ponovimo: materni, tuji, državni, uradni jezik. Učence vprašam, kje se posamezni jezik uporablja. Nato jih vprašam ali je v teh jezik uporaba slovenščine enaka. Dijaki ugotovijo, da ne ... preberi

19.11.2004
Sporazumevanje kot sporočanje in sprejemanje besedil, sporočevalec in prejemnik
Objavil: Danijela Žalik [št. ogledov: 1736 , št. pripon: 1]
"Dijakom razdelim izpolnjevanko. Rešitvi izpolnjevanke napovedujeta temo učne ure: SPORAZUMEVANJE in SPOROČANJE. (priloga 1) ... preberi

19.11.2004
Veznik
Objavil: Karmen Zupanc [št. ogledov: 1370 , št. pripon: 1]
Dijakom razdelim liste, na katerih sta dve šali, ki ju skupaj preberemo. 1. šalaStarejši profesor predava, vendar ugotavlja, da ga dijaki ne slišijo dobro, ker je v sosednjem razredu neznosen hrup ... preberi

19.11.2004
Sestava besedil (ponovitev), Slovnična sestava besedil (poved in stavek)
Objavil: Karmen Zupanc [št. ogledov: 4013 , št. pripon: 1]
Napovem, da bomo s pomočjo učnih listov ponovili sestavo besedil (nekje 10 minut), nato pa se bomo lotili slovnične sestave besedil in ponovili oz. nadgradili znanje o povedi, stavku in stavčnih členih ... preberi

19.11.2004
ZLOČIN IN KAZEN
Objavil: Kristina Trnič [št. ogledov: 2074 , št. pripon: 1]
Dijaki razvijajo sposobnost literarnega branja. Berejo in interpretirajo besedilo (izražajo doživljanje, razumevanje, vrednotenje) ter vrednotijo spoznavne, etične in estetske sestavine. Literarnozgodovinsko znanje uporabljajo pri interpretaciji literarnega besedila ... preberi

9.11.2004
OBRAZCI - prijavnica in naročilnica
Objavil: Tatjana Hren [št. ogledov: 944 , št. pripon: 1]
Tip učne ure: obravnava neumetnostnega besedila ... preberi

9.11.2004
REKLAMA
Objavil: Tatjana Hren [št. ogledov: 1558 , št. pripon: 1]
Učna enota: REKLAMATip učne ure: obravnava neumetnostnega besedilaUčne metode: razgovor, razlaga, delo z neumetnostnim besedilomUčne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah preberi

5.11.2004
Primerjava novel
Objavil: TH [št. ogledov: 1031 , št. pripon: 1]
Giovanni Boccaccio: Novela o sokolu, Josip Jurčič: Telečja pečenka, Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Plašč preberi


<< Prejšnja stran   1  2  3  4  5  6  7  Naslednja stran >>

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Blogs.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Sports.


Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Sports.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Games
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Games.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Computers.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.