domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Ostali zanimivi dokumenti za dolvleko
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje gradiva po google

 
Nerazporejeno gradivo
Didaktika
Dialektologija
 
  spletni strežnik sloHOST.net
izdelava dinamičnih spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje diplomskih nalog
lektoriranje seminarskih nalog
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
6.4.2005
BRIŽINSKI SPOMENIKI
objavil: TH
Število ogledov: 5410
BRIŽINSKI SPOMENIKI

Nastali v srednjem veku, ok. leta 1000. Najdeni so v Brižinju (Freisingu). Je v bistvu zbirka besedil, ki so bila last tedanjega škofa Abrahama. Napisala sta jih najverjetneje dva nemška duhovnika (med leti 972 - 1039).
To je čas pisemstva (pojem začetka slovenske književnosti). V tem času je nastalo nekaj besedil, ki pa so vsa cerkvenega značaja. Poglavitna dela so 3 skupine zapiskov:
a) BRIŽINSKI SPOMENIKI
b) RATEŠKI ali CELOVŠKI ROKOPIS (vsebuje molitve - najden v Ratečah)
c) STIŠKI ROKOPIS (v Stični; sestavljen iz 2 delov, oba pa sta molitvi)
Brižinski spomeniki vsebujejo tri zapiske ali spomenike:
- prvi in tretji sta SPLOŠNA SPOVED
- druga pa je PRIDIGA oz. OPOMIN H POKORI
V njih je zapisan jezik, kakršnega so Slovenci govorili sprva (brez narečij in brez tujk). Ta jezik je imel tudi 9 samoglasniških fonemov, glasovi pa so bili označeni s posebnimi črkami (jat, nosna vokala, trdi i, mehka l in n, mehki t iz kat. se razvijeta trdi in mehki č in polglasnik). V spomenikih gre za primer povzdignjenega srednjeveškega liturgičnega sloga. Sporočilo je umetelno podkrepljeno in poudarjeno z retorično-jezikovnimi prvinami (vzvišeno slovesno izražanje, izbrano besedišče, govor z ustrezno ritmizacijo, nasprotja in vzporejanja, različni pretekliki...). Stopnjevanje, naštevanje in skladnja je na videz preprosta, v bistvu pa gre za parafraziranje (če nek pojav opišemo na svojstven in enkraten način). Tako kot v večini tedanjih besedil, tudi v spomenikih opazimo težnjo k specifičnemu ideološkemu cilju, ki je moralističen in velikokrat religiozen.

BRIŽINSKI SPOMENIKI II
Pridiga je bila najpomembnejša oblika krščanske književnosti, za potrebe bogoslužja. Takrat so se preproste pridige imenovale homililje (gr.- razvedrilo). Prav takšna je tudi ta pridiga OPOMIN H POKORI (imenovana Pridiga o grehu in pokori), ki je polliterarna zvrst s cerkveno snovjo.
nastala je po nemški ali pa latinski predlogi
pisava je minuskula (črke z dolgimi navpičnimi potezami so proti vrhu odebeljene KONSERVATIVNOST)
v njej najdemo nekaj estetskih prvin:
vzvišen jezik
dolgi slovesni stavki
naštevanja, nasprotja
vzporednosti med mislimi posameznih stavkov in odstavkov
pomen je večstranski
je kratka in se močno naslanja na misli iz SV. PISMA, zlasti evangelijev

VSEBINA (zgoščen pregled krščanskega nauka o zgodovini človeškega rodu):
Adamov padec- začetek izvirnega greha in trpljenja
zgodnje krščanstvo s prvimi svetniki in mučeniki
novi časi; kristjani se morajo odpovedati grehom s spovedjo in se pripraviti na poslednjo sodbo ob koncu sveta
vsebuje pa tudi teologijo in moralo:
...našteva čl. slaba in dobra dela, pri čemer temelji na evangelijskem krščanstvu, ki se kaže v ljubezni do bližnjega kot glavni moralni vrednoti.

Z Brižinskimi spomeniki II se začne SLOVENSKA PROZA.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: BRI_INSKI_SPOMENIKI.doc

IZMENJAVA POVEZAV
NOD32 antivirus and spamassassin for mail server mailEnable
Fighting viruses, spyware, spammails with nod32mta pickup event for NOD32 antivirus, spamassassin for windows under mail server mailEnable standard
Frizerski studio - frizerski salon Alja
Moderne frizure, modne trajne, frizerski salon in frizerski studio Alja


Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Kids & Teens
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Kids & Teens.

Free websites listing and linkexchange - Science
Free submission to our Web Directory - Category Science.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Kids & Teens
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Kids & Teens.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.