domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Ostali zanimivi dokumenti za dolvleko
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje gradiva po google

 
Nerazporejeno gradivo
Didaktika
Dialektologija
 
  spletni strežnik sloHOST.net
izdelava dinamičnih spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje diplomskih nalog
lektoriranje seminarskih nalog
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
5.11.2004
Stilne vrednosti nekaterih veznikov
objavil: Bojana Glažar
Število ogledov: 1309
Uvod
V svoji seminarski nalogi sem predstavila stilne vrednosti nekaterih veznikov. Pri izdelavi sem se opirala na Toporišičevo Slovnico, zato so nekateri primeri rahlo nenavadni.
Za lažje razumevanje sem ponovila tudi osnove veznikov (definicijo in delitev).

Definicija veznikov

Vezniki so besede, ki kažejo na razmerje med deli sporočila in pri tem ne vplivajo na sklon. Kažejo na prirednost ali podrednost v besednih in stavčnih zvezah. Imajo torej vezniško funkcijo in so nepregibni.

Delitev veznikov

Po obliki lahko veznike delimo na:
1. ENODELNE - ti se delijo naprej na: a) enobesedne (in; ter; pa…)
b) večbesedne (kot da; kljub temu da…) in na
2. VEČDELNE: - poznamo: a) ponovitev istega veznika (ali ali; niti niti…)
b) v enem delu izraz, v drugem soodvisni izraz
(ne samo, ampak tudi…).

Enodelni vezniki stojijo pred eno ali v eni izmed sestavin vezniške zveze
(kruh in mleko; jaz sem delal, ti si pa spal), večdelni pa v obeh (ti si ne samo lepa, ampak tudi pametna).


Stilna vrednost nekaterih veznikov
PRIREDJE:
1. Veznik IN: a) v protivnem priredju:
Mimo mene si šla, in te nisem spoznal. ==> Stilno zaznamovano Mimo mene si šla, pa te nisem spoznal. ==> Stilno nevtralno

b) v posledičnem priredju:
Bilo nas je devet, in nekdo je moral od doma. ==> Stilno zaznamovano
Bilo nas je devet, zato je nekdo moral od doma. ==> Stilno nevtralno

2. Veznik PA: a) v vezalnem priredju:
Za danes je dovolj, pa drugič spet. ==> Stilno zaznamovano/pogovorno
Za danes je dovolj, in drugič spet. ==> Stilno nevtralno

b) v posledičnem priredju:
Prisilili so me, pa sem jim ustregel. ==> Stilno zaznamovano/pogovorno
Prisilili so me, zato sem jim ustregel. ==> Stilno nevtralno

3. Veznik TER: v posledičnem priredju:
Saj si dovolj pametna, ter veš, da to ni bilo prav. ==> Stilno zaznamovano
Saj si dovolj pametna, zato veš, da to ni bilo prav. ==> Stilno nevtralno

4. Veznik ALI: v protivnem priredju:
Bili smo nezadovoljni, ali pomagati si nismo mogli. ==> Stilno zaznamovano
Bili smo nezadovoljni, pa pomagati si nismo mogli. ==> Stilno nevtralno
Bili smo nezadovoljni, vendar pomagati si nismo mogli. ==> Stilno nevtralno


5. Veznik NE SAMO - NEGO TUDI: v stopnjevalnem priredju:
Kazal se je ne samo za izvrstnega jurista, nego tudi spretnega stilista in bistroumnega moža. ==> Stilno zaznamovano
Kazal se je ne samo za izvrstnega jurista, ampak tudi za spretnega stilista in bistroumnega moža. ==> Stilno nevtralno

6. Vezniki BODISI - ALI/ČE - ALI: v ločnem priredju:
Bodisi star ali mlad, vsak mora umreti. ==> Stilno zaznamovano
Ali star ali mlad, vsak mora umreti. ==> Stilno nevtralno

Nista vedela, če sta živa ali že mrtva. ==> Stilno zaznamovano
Nista vedela ali sta živa ali mrtva. ==> Stilno nevtralno

7. Veznika NE - MARVEČ: v protivnem priredju:
Ne ti, marveč on. ==> Stilno zaznamovano
Ne ti, ampak on. ==> Stilno nevtralno

8. Veznik KAJTI: v vzročnem priredju:
Hladno je bilo, kajti pihal je severnik. ==> Stilno zaznamovano
Hladno je bilo, saj je pihal severnik. ==> Stilno nevtralno
Hladno je bilo, ker je pihal severnik. ==> Stilno nevtralno

9. Veznik SICER: v vzročnem priredju:
Psa smo oddali, ker bi nam sicer vse uničil. ==> Stilno zaznamovano
Psa smo oddali, ker bi nam drugače vse uničil. ==> Stilno nevtralno
Psa smo oddali, ker bi nam v nasprotnem primeu vse uničil. ==> Stilno nevtralno


PODREDJE:
1. Veznik DA: a) v časovnem podredju:
Ali prej ne grem, da ti glavo vzamem. ==> Stilno zaznamovano
Ali prej vendar ne grem, dokler ti glave ne vzamem. ==> Stilno nevtralno

b) v dopustnem podredju:
Da je ves zlat, ga ne bi vzela za moža. ==> Stilno zaznamovano
Čeprav bi bil ves zlat, ga ne bi vzela za moža. ==> Stilno nevtralno
Tudi če bi bil ves zlat, ga ne bi vzela za moža. ==> Stilno nevtralno

c) v prilastkovem podredju:
Kje so prepadi, da nisem pogreznil se vanje. ==> Stilno zaznamovano
Kje so prepadi, v katere se nisem pogreznil. ==> Stilno nevtralno

2. Veznik KO: v vzročnem podredju:
Stara Meta se je jezila in godrnjala, ko je ni ubogal. ==> Stilno zaznamovano
Stara Meta se je jezila in godrnjala tedaj, ko je ni ubogal. ==> Stilno nevtralno

3. Veznik ČE: v predmetnem podredju:
Ne vem, če bo prišel. ==> Stilno zaznamovano/pogovorno
Ne vem, ali bo prišel. ==> Stilno nevtralno

4. Veznik ČIM: v časovnem podredju:
Čim se vrneš v Ljubljano, me pokliči. ==> Stilno zaznamovano
Kakor hitro se vrneš v Ljubljano, me pokliči. ==> Stilno nevtralno
Takoj ko se vrneš v Ljubljano, me pokliči. ==> Stilno nevtralno

5. Veznika KO/KI: v vzročnem podredju:
Tebe naj bo sram, ki nama kruh zaklepaš.

Kje si dobil pijačo, ko pa danes sploh ne točijo.

6. Veznika AKO/DA: v pogojnem podredju
Ako bo čas, oglasim se ob treh. ==> Stilno zaznamovano
Če bo čas, se oglasim ob treh. ==> Stilno nevtralno

7. Vezniki ČERAVNO, DASIRAVNO, AKOTUDI: v dopustnem podredju:
Takoj za Kanalom jo je začelo čudno stresati, dasiravno ji je grelo sonce v hrbet. ==> Stilno zaznamovan
Takoj za Kanalom jo je začelo čudno stresati, čeprav jo je grelo sonce v hrbet. ==> Stilno nevtralno

LITERATURA: Jože Toporišič: Slovenska slovnica, Založba Obzorja Maribor, 2000

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: SKJ_II-Seminarska_naloga-jezik_II-Bojana.doc

IZMENJAVA POVEZAV


Free websites listing and linkexchange - Science
Free submission to our Web Directory - Category Science.
Sending mail with sendmail for Windows
Sendmail using sendmail.exe program under windows server and iis.
Free websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to our Web Directory - Category Blogs.
Free websites listing and linkexchange - Directories
Free submission to our Web Directory - Category Directories.
Slovenska Bistrica, vodnik po občini Slovenska Bistrica
Predstavitev občine Slovenska Bistrica z besedo in sliko. Slikovni vodnik po krajih občine Slovenska Bistrica.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.