domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
24.1.2005
Ivan Cankar: Bobi
objavil: Jasmina Temnik
Število ogledov: 932
OSNOVNA ŠOLA
MAKSA DURJAVE
MARIBOR
PRIPRAVA NA POUK PREDMET: slovenščina
UČITELJICA:
Jasmina Temnik Razred: 9./III.

UČNI SKLOP: Vendar peti on ne jenja
Vsebina: Ivan Cankar, Bobi

Funkcionalni cilji: branje:
- učenci doživljajo, prepoznavajo in razumejo značilnosti črtice
- poiščejo temo in idejo besedila
- razumejo zgodbo pripovednega besedila (zaporedje dogodkov)
govorjenje:
- učenci upovedujejo literarnoestetsko doživetje
- vrednotijo ravnanje književne osebe
- opisujejo književne osebe
- govorno utemeljujejo motive za ravnanje književne osebe
- učenci opisujejo lastnosti črtice;
- govorno razčlenjujejo značilnosti notranje zgradbe (književne osebe, književni čas, književni prostor, dogajanje, zgodba);
pisanje:
- učenci razvijajo recepcijsko sposobnost tako, da pišejo poustvarjalna besedila
Izobraževalni cilji: Učenci poznajo, uporabljajo in znajo opisati naslednje strokovno izrazje:
- notranja zgradba;
- književna oseba;
- književni čas;
- književni prostor;
- dogajanje;
- črtica.
Predznanje:
Bistveno vprašanje: Kaj je črtica in kako je narava povezana z osebnostnim doživljanjem?

Učiteljeve dejavnosti Učenčeve dejavnosti Preverjanje
DEJAVNOSTI PRED BRANJEM:

UVODNA MOTIVACIJA:
" na prosojnici učencem pokažem dva pregovora o hrani in lakoti: Siti lačnemu ne verjame in Misli z glavo, jej zdravo! ter jih prosim, naj pregovora razložijo in ju primerjajo,
" vprašam jih, kakšne so razlike med njima in v katerem družbenem času sta nastala,
" prosim jih, naj ocenijo odnos do hrane in kako se s časom spreminja;


NAJAVA BESEDILA IN LOKALIZACIJA:
" napovem, da bomo spoznali odlomek črtice z naslovom Bobi in jih vprašam, kakšno vsebino pričakujejo glede na naslov;
" razložim pomen besede bob;

BRANJE:
INTERPRETATIVNO BRANJE:
" povabim učence k poslušanju odlomka črtice (lahko imajo odprte delovne zvezke na str. 81);

DEJAVNOSTI PO BRANJU:
" premor po branju in izražanje doživetij,
" vprašam, ali jim je bil odlomek všeč in kako so ga razumeli;

AKTIVNOSTI PO BRANJU:
" vprašam jih po besedah, ki jih niso razumeli in jih razložim,
" vprašam, kako imenujemo kratko pripoved, ki vsebuje malo oseb

RAZČLENJEVANJE BESEDILA:
" vprašam jih, kako je Peter doživljal nedeljo in tisto jutro,
" kakšna sta bila odhod od doma in pogovor z materjo in Francko,
" kakšni so bili občutki v cerkvi in po maši,
" kakšna sta bila prihod k veliki hiši in vstop
" kakšno je bilo čakanje v veži,
" kakšna so bila pričakovanja ter resnica na koncu;
" prosim jih, naj primerjajo Petrovo doživljanje omenjene nedelje pred obiskom v veliki hiši in po njem;
" vprašam jih, kakšen je opis narave pred dogodkom v hiši in po njem;
" vprašam, s kakšnimi občutki Peter odhaja domov;
" ovrednotimo motiv klanca in velike hiše in povem, da so to simboli;
" vprašam jih po naslednjih zvezah in jih razložim: škornji so ga boleli, njegovo srce je bilo čisto in polno ljubezni, kaj pa ti v paradižu, berač, sin beračev, kaj pa ti berač na tem gosposkem vrtu, v Ljubljano pojdem, tam so drugačni ljudje, tiha senožet je slišala in slišal sem jaz, nocoj, ko so zapeli zvonovi, glava je klonila globoko in mrzel pot mu je lil po čelu;

SINTEZA IN VREDNOTENJE:
" vprašam jih, ali so tudi danes otroci, ki doživljajo podobno usodo,
" vprašam jih, kateremu pregovoru ustreza vsebina odlomka;
" vprašam jih, kako bi se odzvali, če bi se znašli v Petrovi koži;
" na tablo jim napišem določene ugotovitve današnje šolske ure v obliki miselnega vzorca


NOVE NALOGE:
" prosim jih, naj si s prosojnice izberejo eno od nalog in v svoje zvezke zapišejo rešitve: Izberite eno od književnih oseb in obnovite zgodbo z njenega zornega kota; Komentirajte naslednje Cankarjeve besede: Razočaranje otroka pa je prvotno besedilo vsega življenja; morda se po dolgem romanju izpremeni ali zabriše posamezna beseda, morda se malo predrugači slog - ampak prvotno besedilo ostane in je vsem očito …; Kaj bi v svoj dnevnik zapisala Peter in Mihče, preden bi se na žegnanjsko nedeljo odpravila spat?; Po Cankarjevem vzoru napišite posodobljeno črtico (umestite jo v čas po letu 2000, dogajalni kraj pa lahko izberete po svoji presoji).

" razložijo in primerjajo pregovora

" učenci povedo svoja mnenja

" učenci povedo svoja mnenja (prvi pregovor govori o eksistencialnem problemu, drugi razmišlja o zdravi prehrani, …)

" odgovorijo;

" poslušajo

" povedo, kako so doživeli odlomek, ga razumeli

" povedo njim nerazumljive besede,

" črtica

" odgovorijo;


" odgovorijo;


" odgovorijo;

" odgovorijo;

" odgovorijo;
" odgovorijo;

" odgovorijo;" odgovorijo (še narava se je igrala z njim; …)

" odgovorijo;

" povežejo motiv klanca z revščino, motiv velike hiše z bogastvom (vendar kljub temu velika hiša ne predstavlja toplino in domačnost, saj je Petru ni dala),

" odgovorijo;

" odgovorijo;

" odgovorijo, da prvemu pregovoru;

" izrazijo svoja mnenja (npr. ne bi šel v tisto tujo hišo, materi bi povedal, da sem lačen, Mihčetu bi povedal svoje, Mihče ne bi bil več moj prijatelj, jokal bi …)

" ugotovitve prepišejo v zvezek

" v zvezek napišejo eno od nalog.DIDAKTIČNI PRISTOPI:
Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom, pisanje
Učne oblike: frontalna, individualna
Pripomočki: grafoskop

OPREDELITEV ORGANIZACIJE:
motivacija: 3'- 5'
obravnava: 15'- 20'
utrjevanje: 5' - 20'" Siti lačnemu ne verjame.
" Misli z glavo, jej zdravo!
" Izberite eno od književnih oseb in obnovite zgodbo z njenega zornega kota;

" Komentirajte naslednje Cankarjeve besede:
Razočaranje otroka pa je prvotno besedilo vsega življenja; morda se po dolgem romanju izpremeni ali zabriše posamezna beseda, morda se malo predrugači slog - ampak prvotno besedilo ostane in je vsem očito …;

" Kaj bi v svoj dnevnik zapisala Peter in Mihče, preden bi se na žegnanjsko nedeljo odpravila spat?

" Po Cankarjevem vzoru napišite posodobljeno črtico (umestite jo v čas po letu 2000, dogajalni kraj pa lahko izberete po svoji presoji).

/celotna oblikovana priprava je v priponi/

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: priprava_Cankar_Bobi.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Internet
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Internet.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Society
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Society.

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Blogs.


Free websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to our Web Directory - Category Computers.
Free websites listing and linkexchange - Business
Free submission to our Web Directory - Category Business.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.