domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
28.8.2006
Lovro Kuhar - Prežihov Voranc: Pisanice
objavil: Branka Friškovec
Število ogledov: 9
UČNI SKLOP: /
Vsebina: Lovro Kuhar - Prežihov Voranc: Tri pisanke, 5.razred

CILJI
Branje
Učenci razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja umetnostnega besedila, tako da glasno, brez priprave oz. tiho berejo literarna besedila.
Razvijajo sposobnost za identifikacijo z eno od književnih oseb, ločijo glavne in stranske književne osebe.
Najdejo razlago za ravnanje književnih oseb.
Zaznavajo časovno zapovrstno nizanje dogodkov.
Razumejo temo besedila.
Poslušanje in gledanje
Ohranijo in razvijajo interes za poslušanje proze.
Poslušajo učiteljevo (oz. sošolčevo) branje odlomkov iz berila, oblikujejo domišljijskočutne predstave književnih oseb, literarnega prostora in literarnega dogajanja.
Pisanje
Učenci pišejo neliterarna, politerarna in literarna besedila.
Pišejo besedilo, v katerem dokažejo, da so sposobni identifikacije z eno izmed književnih oseb.
Pojasnjujejo motive za ravnanje književnih oseb.
Govorjenje
Učenci pripovedujejo o svojih realnih in estetskih izkušnjah. Spomnijo se ustreznih dogodkov iz svojega življenja in čustev, ki so jih spremljala.
Ohranjajo in razvijajo interes za pripovedovanje literature. Učenci razumejo in pravilno uporabljajo izraz črtica.

Predznanje: Učenci poznajo Prežihovo slikanico Levi devžej.

Bistveno vprašanje: Kako Lovro Kuhar - Prežihov Voranc prikaže praznik in obdarovanje na podlagi svojih izkušenj?

OPREDELITEV ORGANIZACIJE:
" motivacija
" obravnava
" utrjevanje

UMETNOSTNO BESEDILO
˘ Motivacija
Z učenci se pogovarjam o praznikih. Vprašam jih kateri praznik se bliža in ali ga poznajo. Sprašujem jih tudi o obdarovanju in barvanju jajc.

˘ Najava besedila in lokalizacija
Učencem povem, da bomo to uro spoznali črtico Tri pisanke, ki jo je napisal Lovro Kuhar - Prežihov Voranc. Učence vprašam, če poznajo kakšno drugo njegovo delo in jim pokažem slikanico Levi devžej.

BRANJE
Učence prosim, da odprejo berila na strani 75 in jih prosim, da si ob branju podčrtajo besede, ki jih ne razumejo. Preberem besedilo.

DEJAVNOSTI PO BRANJU
Učence vprašam, kakšno se jim je zdela črtica in zakaj.

RAZČLENJEVANJE BESEDILA
Z učenci preberemo neznane besede, nato jih vprašam, če je v besedilu še kakšna beseda, ki je ne razumejo. Z učenci se pogovarjam o besedilu:
" O čem se ne strinjata mati in oče in kako to utemeljujeta?
" Česa se deček sramuje?
" Kdo je bil ob pogledu na pisanke najbolj prizadet?
" Zakaj je deček prosil deklico za večji denar? Kaj je storil z njim?
" Se ti zdi, da je fant ravnal prav?
" Poznaš kakšen pregovor, ki bi lahko bil nauk te črtice? (Sirota je dobrota)

SINTEZA IN VREDNOTENJE
Z učenci na kratko ponovimo, kaj smo se to uro naučili.

NOVE NALOGE
Učence prosim, da v zvezke narišejo odlomek iz besedila.

CELOTNA PRIPRAVA JE V PRIPONI.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Prezihov_Voranc-Pisanice__5_razred_.doc

IZMENJAVA POVEZAV

Free websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to our Web Directory - Category Computers.
Free websites listing and linkexchange - Kids & Teens
Free submission to our Web Directory - Category Kids & Teens.
Free websites listing and linkexchange - Society
Free submission to our Web Directory - Category Society.
Bistriški vodnik - Bistriški vintgar
Bistriški vintgar - zelo lepa pohodna pot, ki vodi skozi gozd in ob potoku Bistrica.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Sports.
Free websites listing and linkexchange - Games
Free submission to our Web Directory - Category Games.
News & Media websites listing and linkexchange
Free submission to our Web Directory - Category News & Media.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.