domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
28.8.2006
Premi in odvisni govor
objavil: Branka Friškovec
Število ogledov: 9
UČNI SKLOP: Živali iščejo dom, 5.razred
Vsebina: Premi in odvisni govor

CILJI
Branje
Besedilo besedno-slovnično razčlenijo:
" v besedilu podčrtajo premi govor ter povedo, po čem so ga prepoznali in čemu ga je pisec uporabil;
" preproste primere premega govora pretvorijo v odvisni govor.

Pisanje
Ob ustreznih zunanjih okoliščinah sami tvorijo podobna besedila. Pri tem pazijo na čitljivost in pravilnost zapisa.
Vadijo težja mesta v pravopisu:
" rabo ločil v premem govoru (s spremnim stavkom pred dobesednim navedkom ali za njim);
" rabo končnega ločila na koncu večstavčne povedi.
Vzdržujejo čitljivost in estetskost pisave in/ali vadijo pisanje in oblikovanje besedil z računalnikom. Ob besedno-slovnični razčlembi zapisanih besedil učenci spoznavajo naslednje jezikoslovne pojme in izraze zanje:
" odvisni govor, premi govor, spremni stavek.
Učenci v konkretnem primeru utemeljijo zapis premega govora.

Predznanje: Ponovitev premega in odvisnega govora iz 4. razreda.

Bistveno vprašanje: Na kakšen način lahko poročamo o nekem govoru?

DIDAKTIČNI PRISTOPI

OPREDELITEV ORGANIZACIJE:
" motivacija
" obravnava
" utrjevanje
NEUMETNOSTNO BESEDILO

" DEJAVNOSTI UČITELJA " DEJAVNOSTI UČENCA " PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
DEJAVNOSTI PRED
BRANJEM
˘ Motivacija
Najprej se predstavim. Učence razdelim v skupine in jih prosim, da naj zapišejo pogovor med njimi in starši o dolžnostih, ki jih niso opravili, npr. niso pomili posode, naredili domače naloge, pospravili sobe,…

˘ Najava besedila
Učencem povem, da so pogovor zapisali v premem ali pa v odvisnem govoru, o katerem bomo govorili to uro. Prosim jih, da odprejo učbenike na str. 39.

DEJAVNOSTI MED BRANJEM
Preberem odstavek v učbeniku na strani 39.

DEJAVNOSTI PO BRANJU
Odgovorimo na vprašanja v učbeniku, ki so vezana na besedilo.

DEJAVNOSTI MED PONOVNIM BRANJEM
Določim učenca, ki prebere besedilo v celoti, nato določim še dva, ki prebereta vlogi Ane in Jana.

DEJAVNOSTI PO PONOVNEM BRANJU

Pomenska, pragmatična, vrednotenjska in slovnična razčlenitev
Na prosojnici jim podam primer premega govora in učenci ga prepoznajo. Nato jim pokažem primer odvisnega govora, ki ga spoznajo po tem, da je odvisen prememu govoru. Učence prosim, da si primera zapišejo v zvezek.
Nato jim podam še primer za dobesedni navedek in primer za spremni stavek v premem govoru. Razložim še te pojme. Zopet učence prosim, naj si zapišejo primere v zvezek.

SINTEZA
V učbeniku preberemo definicijo premega in odvisnega govora, ter spremnega stavka in dobesednega navedka (učbenik, str. 39-40).

NOVE NALOGE
Razdelim delovne liste, ki jih skupaj rešimo.
Nato rešimo še naloge v delovnem zvezku na str. 76 (naloge 6., 7. in 8.).

CELOTNA PRIPRAVA JE V PRIPONI.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Premi_in_odvisni_govor__5_razred_.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Society
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Society.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Science
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Science.

Free websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to our Web Directory - Category Sports.

Slovenska Bistrica, vodnik po občini Slovenska Bistrica
Predstavitev občine Slovenska Bistrica z besedo in sliko. Slikovni vodnik po krajih občine Slovenska Bistrica.
Izdelava orodij, toplotna obdelava Kaldera d.o.o.
izdelava orodij za ekstruzijo aluminija, toplotne obdelave kovin
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Arts.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.