domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
28.8.2006
L. N. Tolstoj: Starejši brat
objavil: Branka Friškovec
Število ogledov: 15
UČNI SKLOP: Se poznam dovolj?
Vsebina: L.N. Tolstoj: Starejši brat, 8./9. (III.nivo)

CILJI
Branje
Učenci berejo književna dela.
Razvijajo recepcijsko sposobnost, sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil.
Identificirajo se s književno osebo. Ločijo glavne in stranske književne osebe ter zaznavajo perspektive književnih oseb.

Poslušanje in gledanje
Učenci razvijajo recepcijsko sposobnost in sposobnost za identifikacijo (najdejo osebo s katero se poistovetijo).
Razvijajo sposobnost doživljanja in sposobnost razumevanja besedilne stvarnosti.

Govorjenje/pogovarjanje
Učenci govorno poustvarjajo in ustvarjajo književno besedilo.
Pripovedujejo, s katero književno osebo so se identificirali, in zakaj.
Opisujejo književne osebe (zunanjost, značaj, …). Učenec pozna in uporablja naslednje strokovno izrazje ter ga zna opisati: proza, povest, pripovedovalec.
Pregledno pozna življenje in delo L. N. Tolstoja.

Predznanje: Otroci poznajo značilnosti povesti.

Bistveno vprašanje: Kako ruski avtor razmišlja o mladih in njihovih medsebojnih odnosih skozi povest?

OPREDELITEV ORGANIZACIJE:
" motivacija
" obravnava

UMETNOSTNO BESEDILO

DEJAVNOSTI
PRED BRANJEM
˘ Motivacija
Učence vprašam ali imajo kakšnega brata ali sestro, kako se razumejo z njimi, kakšen odnos imajo, … Vprašam jih tudi, če se velikokrat prepirajo, če so se že kdaj tako zelo sprli, da se zaradi tega niso pogovarjali. Tiste, ki nimajo bratov/sestra sprašujem ista vprašanja o sovrstnikih, prijateljih, … Vprašam jih tudi kako je zgrajena povest, njene glavne značilnosti.

˘ Najava besedila in lokalizacija
Učencem povem, da bomo to uro obravnavali povest z naslovom Starejši brat avtorja L.N. Tolstoja. Vprašam jih, če avtorja ali kakšno njegovo delo že poznajo. Na prosojnici si ogledamo podatke o avtorju in njegovih delih. Učence prosim, da si podatke prepišejo v zvezek.

BRANJE
Učence prosim, da odprejo berila na strani 92. Prosim jih, da vsak zase tiho prebere besedilo.

DEJAVNOSTI PO BRANJU
Učence vprašam, kakšno se jim zdi besedilo in zakaj.

RAZČLENJEVANJE BESEDILA
Odgovorimo na vprašanja v berilu. Učence vprašam v kateri osebi pripoveduje pripovedovalec. Skupaj ugotovimo, da je to prvoosebni pripovedovalec in pojem zapišemo na tablo. Določim učenca, ki prebere dodatne informacije iz berila (Vedež te vabi).

SINTEZA IN VREDNOTENJE
Prosim jih, da si sami iz besedila izpišejo bistvene podatke v zvezek, nato jih pregledamo.

NOVE NALOGE
Učence razdelim v skupine, prosim jih, da pripravijo kratko dramatizacijo Tolstojevega Starejšega brata.

CELOTNA PRIPRAVA JE V PRIPONI.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: L_N_Tolstoj-Starejsi_brat__8_razred_devetlet.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free velikan.net web directory - linkexchange
Web directory at directory.velikan.net - add your sites for free - free link exchange.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Sports.

Bistriški vodnik - Geografske lastnosti
Geografske lastnosti Slovenske Bistrice


Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Directories
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Directories.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.