domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
11.8.2006
Samostalnik
objavil: Maja Joras
Število ogledov: 4617
1. Uvajanje z motivacijo

Dijakom pripravim nekaj besed, ki jih zapišem na tablo. Vprašam jih, če vedo kako bi s skupnim pojmom poimenovali vse besede, ki so zapisane na tabli? Skupaj ugotovimo, da so to samostalniki.

2. Napoved teme

Napovem temo. Danes se bomo ukvarjali s samostalnikom. Spoznali bomo kaj je samostalnik, njegove oblikovne lastnosti ter si ogledali moške sklanjatve. Na koncu pa bomo za utrditev rešili nekaj nalog v delovnem zvezku.

Pred poslušanjem se dijaki ob uvodni motivaciji pripravijo na obravnavo nove snovi.

3. Dejavnosti pred reševanjem nalog iz delovnega zvezka

Opiram se na učbenik Na pragu besedila 2, str, 45 - 48.
Z vodenimi vprašanji, ki so navedena v učbeniku, se pogovarjamo o samostalniku.
Glavne značilnosti samostalnika zapisujem sproti na tablo v obliki miselnega vzorca.

Dijaki sistematično nadgrajujejo svoje znanje o samostalniku.
Ključni pojmi:
" samostalnik,
" oblikovne lastnosti samostalnika:
" spol (moški, ženski, srednji),
" število (ednina, dvojina, množina),
" sklon (im., rod., daj., tož., mest., or.),
" sklanjatve (moške, ženske, srednje),
" moške sklanjatve (I., II., III.)
4. Reševanje delovnega zvezka

V delovnem zvezku Na pragu besedila 2, str. 45 - 48 dijaki samostojno rešujejo naloge (str. 45 nal. 3-5; str. 46 nal. 6-7 in 9; str. 47 nal. 12-13; str. 48 nal. 14 in 19), rešitve preverimo skupaj.


Dijaki samostojno rešujejo naloge in tako z utrjevanjem nadgrajujejo svoje znanje o samostalniku.


5. Dejavnosti po reševanju nalog iz delovnega zvezka
Skupaj preverimo rešitve nalog. Če dijaki ne dokončajo z reševanjem nalog, jih imajo za domačo nalogo.

MOŠKE SKLANJATVE

1. MOŠKA SKLANJATEV
- sam. m. sp., ki imajo v rod. ed. - a (svinčnik, svinčnika)

Posebnosti na končnici:
1. nekaj sam. m. sp., ki imajo v im. ed. - o/-e (avto, finale)
To so prevzeta obča imena.
2. nekateri enozložni sam. imajo v rod. ed. -u (grad, gradu)
3. sam., ki poimenujejo bitja imajo v tož. ed. -a namesto -? (brat, brata - stol, stol).
a) Sem spadajo tudi nekateri sam., ki ne poimenujejo bitja (npr. Našel sem gobana.)
4. sam., ki se končujejo na C, Č, Ž, Š, J se -o- v končnici zamenja z -e- (s stricem, s ptičem, z Matjažem, z gošem, z Andrejem)
5. sam. MOŽ, ZOB, LAS imajo v im. mn. -je namesto - i (možje, zobje, lasje)
a) Pri nekaterih drugih sta mogoči obe končnici (fanti-fantje, gosti-gostje, škofi-škofje)

Posebnosti na osnovi:
1. pri sklanjanju nekaterih sam. I. m. skl. iz osnove izpade ? (sošolec, sošolca)
2. nekateri sam. od rod. ed.dalje podaljšujejo osnovo z -j-, -t- ali -n-
a) z -j-: osnova se končuje na -r (kolesar, kolesarja), nekaterim drugim (Vili, Vilija)
b) z -t-: domačim imenom - osnova se končuje na -e- (Tone, Toneta)
c) z -n-: nekaterim sam. - osnova se končuje na -lj (nagelj, nageljna)
3. enozložnim sam. se osnova v dv. in mn. podaljša z -ov- (zid, zidova, zidovi)
4. osnova sam. otrok doživi v im. mn. ter v mest. dv. in mn. glasovno premeno - osnova se namesto na -k končuje na -c (otroci, otrocih)
5. sam. človek ima v rod. in mest. dv. in v vseh sklonih mn. nadomestno osnovo ljud-

2. MOŠKA SKLANJATEV
-sam. m. sp., ki imajo v rod. ed. -e (strojevodja, strojevodje)

Lahko jih sklanjamo tudi po 1. moški sklanjatvi.

3. MOŠKA SKLANJATEV
-sam. m. sp., ki imajo v rod. ed. in vseh drugih sklonih -? (kratice: TAM, simboli: /ton/ D)

Lahko jih sklanjamo tudi po 1. moški sklanjatvi.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Samostalnik.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Computers.

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Directories
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Directories.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Blogs.

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Business
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Business.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.