domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
11.8.2006
Predlog
objavil: Maja Joras
Število ogledov: 1709
1. Uvajanje z motivacijo

Dijakom pripravim nekaj povedi z manjkajočimi besedami, ki jih dopolnijo.Vprašam jih, če vedo kako bi s skupnim pojmom poimenovali vse besede, ki so jih zapisali? Skupaj ugotovimo, da so to predlogi.

Dijaki rešujejo naloge, kjer vstavljajo manjkajoče besede.
2. Napoved teme

Napovem temo. Danes se bomo ukvarjali s predlogom. Spoznali bomo kaj je predlog, njegova razmerja med besedami, kako jih ločimo od veznikov, kakšno vlogo imajo v stavku in predložno zvezo.
Na koncu pa bomo za utrditev rešili nekaj nalog v delovnem zvezku.

Pred poslušanjem se dijaki ob uvodni motivaciji pripravijo na obravnavo nove snovi.

3. Dejavnosti pred reševanjem nalog iz delovnega zvezka

Opiram se na učbenik Na pragu besedila 2, str, 73-74.
Z vodenimi vprašanji, ki so navedena v učbeniku, se pogovarjamo o predlogu.
Glavne značilnosti predloga zapisujem sproti na tablo v obliki miselnega vzorca.
Dijaki sistematično nadgrajujejo svoje znanje o predlogu.
Ključni pojmi:
" predlog,
" razmerja med besedami (prostorsko, časovno, načinovno, vzročno)
" predložna zveza
" vloga predloga v stavku
4. Reševanje delovnega zvezka

V delovnem zvezku Na pragu besedila 2, str. 81 - 84 dijaki samostojno rešujejo naloge (str. 81 nal. 1; str. 82 nal. 2 - 4; str. 83 nal. 5 in 7; str. 84 nal. 8 - 10), rešitve preverimo skupaj.

Dijaki samostojno rešujejo naloge in tako z utrjevanjem nadgrajujejo svoje znanje o predlogu.


5. Dejavnosti po reševanju nalog iz delovnega zvezka
Skupaj preverimo rešitve nalog. Če dijaki ne dokončajo z reševanjem nalog, jih imajo za domačo nalogo.

Vstavi manjkajoče besede:

Komaj je začela Fanica ______ kramarju izbirati blago ______ obleko, že pride ____ njej Pogreznikov Peter. Dekle je rajši govorilo ____ pastirjem kot ____ njim. Vedela je, da mora biti vsaj ____ videz prijazna ____ njim, ker je bil eden ____ njenih snubcev. Pa pride ____ tem hipu mimo Štefan. Želela je, da ji pomaga ____ nakupu blaga. Fantu je bilo najbolj všeč platno ____ zelenimi rožami. Med tem časom je stari Smrekar hodil ____ sejmišču in si ogledoval živino.

Babica se igra ___ vnučko, dedek pa ____ psom. Če prideš ____ meni, bova šla na jez. Ne nosi več mačk ____ hiši. Badminton so igrali ____ plaži, ____ šolskimi odmori, ____ piknikih. __________ bolezni je ostal doma.

Marica je prišla ____ šole vsa razburjena. Skregala se je ____ Mojco in ne sedi več _______ nje. Mojca ji je _____ vseh sošolk očitala, da ji je Marica ____ peresnice vzela nalivno pero in ga skrila ____ svojo torbo. _____ odmorom je ______ prišla učiteljica. _____ besed je ____ Mojco položila nalivno pero in povedala, da ga je našla ____ košu ____ umivalnikom. ____ konca odmora se je Mojca opravičila Marici ____ storjeno napako, ta pa se _____ opravičilu ni mogla pomiriti.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Predlog.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free websites listing and linkexchange - News & Media
Free submission to our Web Directory - Category News & Media.
Knjigovodstvo-računovodstvo povezave
Izmenjava povezav povezane z knjigovodstvom, računovodstvom, slovensko zakonodajo ter raznih iskalnikov in pomembnih podatkov.
Sending mail with sendmail for Windows
Sendmail using sendmail.exe program under windows server and iis.

Brezplačni agilityhoster.com spletni imenik
Spletni imenik na strežniku webdir.agilityhoster.com - dodajte vašo spletno stran brezplačno na seznam.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Recreation & Reference
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Recreation & Reference.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Science
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Science.
NOD32 antivirus and spamassassin for mail server mailEnable
Fighting viruses, spyware, spammails with nod32mta pickup event for NOD32 antivirus, spamassassin for windows under mail server mailEnable standard
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.