domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
11.8.2006
Janko Kersnik: Jara Gospoda
objavil: Ana Orožim
Število ogledov: 4377
POTEK UČNE URE
1. UVODNA MOTIVACIJA

Učencem postavim naslednja vprašanja:
Katero obdobje zdaj obravnavate?
Kateri so najznačilnejši predstavniki tega obdobja?
Katera dela Janka Kersnika poznate?

2. OBRAVNAVA NOVE SNOVI
Dejavnosti učitelja Dejavnosti dijakov

Napovem temo današnje ure - Janko Kersnik: Jara gospoda. Napišem naslov na tablo.

Razložim naslov JARA!
Neprava gospoda, malomeščani.

Razložim:
- zgradbo:
Predzgodbo, zgodbo, vrh in epilog

- kraj dogajanja: trg Groblje

- glavne osebe: Ančka, Andrej in Pavel

- snov: praznost življenja in miselna plehkost podeželskih izobražencev

- temo: moralna šibkost trške inteligence

- idejo: obtožba trškega malomeščanstva, brezbrižnosti, duhovne revščine

- motive: zakonolom, povzpetništvo

Naslov si zapišejo v zvezke.

Dijaki pozorno poslušajo učno snov, sledijo prosojnici in si sproti zapisujejo snov v zvezke.

3. INTERPRETACIJSKO BRANJE BESEDILA
Dijaki tiho preberejo odlomek iz berila (Branja 2 str. 343)

4. ČUSTVENO-SPOZNAVNI PREMOR

5. IZPOVED DOŽIVETJA
Dijake vprašam, ali so razumeli besedilo in kako so ga doživeli.

6. INTERPRETACIJA
Dijake pripravim za delo v dvojicah, kjer leva stran razreda predela vprašanja iz prvega odlomka. Desna stran razreda pa iz drugega odlomka.

Prvi odlomek: Ples v Grobljah

1. Obnovi odlomek!
2. Premisli, zakaj je vrh plesne prireditve prav četvorka, ki jo študent vodi po dunajskem zgledu, vendar z navodili v slovenskem jeziku?
3. V odlomku opazujte in ocenite Andrejevo in Pavlovo vedenje do Ančke. Ali se Ančkino odzivanje in ravnanje ujema s pričakovanji okolja?

Drugi odlomek: Prebujena vest

1. Obnovi odlomek!
2. Pavel v obtoženki prepozna Ančko Vrbanojevo. Kljub temu jo obsodi na zaporno kazen. Kako razumete njegovo odločitev?
3. Zakaj se Pavel udeleži Ančkinega pogreba? S katerim motivom pripovedovalec prikaže njegovo notranje doživljanje?


7. SINTEZA
Izmed dijakov izberem nekoga, ki odgovori na vprašanja prvega sklopa in nato nekoga, ki odgovori na vprašanja drugega sklopa.


JARA GOSPODA

Daljša povest, izhajala v Ljubljanskem zvonu, 1893

Spada v poetični realizem:
prikazuje stvarnost kakršna je in jo idealizira; moralno vrednoti osebe in dogodke

JARA - neprava gospoda, ki se je dokopala do materialnega bogastva; postali so domišljavi, sebični in duhovno prazni; malomeščani

Kraj dogajanja: podeželski trg Groblje

Glavne osebe:
adjunkt PAVEL - Andrejev sošolec, lahkomiselen, brezbrižen do soljudi

sodnik ANDREJ VRBANOJ - vase zaprt, egoističen Ančkin mož

ANČKA - točajka, ki s poroko postane gospa; ne zna se prilagoditi družbenemu okolju; doživi tragičen konec

notar VALENTIN - Andrejev in Pavlov sošolec

Zgradba: sintetično-analitična
PREDZGODBA - imenovanje sodnika
ZGODBA - sodnikov prihod; poroka z Ančko; stoletnica fare
VRH - anonimno pismo
SKLEP - 10 let kasneje: Pavlova obsodba Ančke

Snov:
praznost življenja in miselna plehkost podeželskih
izobražencev

Tema:
moralna šibkost trške inteligence

Ideja:
obtožba trškega malomeščanstva, brezbrižnosti, duhovne revščine

Motivi:
zakonoloma, povzpetništva

Ples v Grobljah

Odgovorite na naslednja vprašanja!

1. Obnovi odlomek!
2. Premisli, zakaj je vrh plesne prireditve prav četvorka, ki jo študent vodi po dunajskem zgledu, vendar z navodili v slovenskem jeziku?
3. V odlomku opazujte in ocenite Andrejevo in Pavlovo vedenje do Ančke. Ali se Ančkino odzivanje in ravnanje ujema s pričakovanji okolja?

Prebujena vest

Odgovorite na naslednja vprašanja!

1. Obnovi odlomek!
2. Pavel v obtoženki prepozna Ančko Vrbanojevo. Kljub temu jo obsodi na zaporno kazen. Kako razumete njegovo odločitev?
3. Zakaj se Pavel udeleži Ančkinega pogreba? S katerim motivom pripovedovalec prikaže njegovo notranje doživljanje?

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Jara_gospoda.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Recreation & Reference
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Recreation & Reference.
NOD32 antivirus and spamassassin for mail server mailEnable
Fighting viruses, spyware, spammails with nod32mta pickup event for NOD32 antivirus, spamassassin for windows under mail server mailEnable standard

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Bistriški vodnik - Bistriški vintgar
Bistriški vintgar - zelo lepa pohodna pot, ki vodi skozi gozd in ob potoku Bistrica.Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.