domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
28.4.2006
Premi in odvisni govor
objavil: Maja Joras
Število ogledov: 5054
1. DOŽIVLJAJSKO-SPOZNAVNA MOTIVACIJA
Najprej se predstavim in nato napišem na tablo PREMI IN ODVISNI GOVOR. Učence prosim, da odprejo berilo na strani 38, kjer je besedilo Vitana Mala z naslovom Ponedeljek nekega poletja. Nadalje jih prosim, da v tem besedilu poiščejo primere premega govora. Ko najdejo nekaj primerov, jih vprašam, kaj je v določenem primeru dobesedni navedek in kaj spremni stavek? Sledi vprašanje, kako imenujemo vrsto govora, v katerem poročamo, kar je kdo komu rekel, s svojimi besedami.

2. DEJAVNOSTI PRED REŠEVANJEM DELOVNEGA LISTA
Učence prosim, naj odprejo zvezke. Na tablo narišem razpredelnico, ki jo razdelim na dva dela. V levi del razpredelnice napišem PREMI GOVOR in v desni del razpredelnice ODVISNI GOVOR. Na glas najprej povem stavek, ki si ga bodo zapisali. Nato ga še enkrat ponovim in zraven poudarim:
velika začetnica Mira je rekla dvopičje narekovaj spodaj velika začetnica Utrujena sem pika narekovaj zgoraj.
Tako predstavim šest tipov premega govora glede na položaj ločil, ki si jih učenci zapišejo v zvezke:

Mira je rekla: "Utrujena sem."
"Pridem takoj," mi je odgovoril Matjaž.
"Spotoma stopi v trgovino," je Barbara prosila Petro, "in mi kupi kremo za obraz."
"Koliko dni ima september?" je zanimalo Tino. "Spet sem pozabila."
"Pogle,j kaj sem našel!" je vzkliknil Bojan. "Tako srečen sem."
"Našel sem star kovanec." Hitro je še dejal: "Dodal ga bom k svoji zbirki."

Istočasno skupaj z učenci stavke premega govora spremenim v odvisni govor:
Mira je rekla, da je utrujena.
Matjaž mi je odgovoril, da pride takoj.
Barbara je prosila Petro, naj spotoma stopi v trgovino in ji kupi kremo za obraz.
Tino je zanimalo, koliko dni ima september, ker je spet pozabila.
Bojan je vzkliknil, da je nekaj naše,l in dodal, da je srečen.
Našel je star kovanec. Hitro je še dejal, da ga bo dodal k svoji zbirki.

Ko končamo s primeri odvisnega govora, razdelim učencem delovne liste.

3. REŠEVANJE DELOVNEGA LISTA

4. DEJAVNOSTI PO REŠEVANJU DELOVNEGA LISTA
Počakam 20 minut, da učenci rešijo naloge. Ko so naloge rešili, učenci po vrsti berejo odgovore. Svoje odgovore utemeljujejo. S pomočjo prosojnice skupaj preverimo pravilnost odgovorov. Odgovore ponovim, če je potrebno, popravim, dopolnim, razložim morebitne nejasnosti. Za domačo nalogo dam ponovitev snovi in zaključim uro.

PREMI IN ODVISNI GOVOR

Naslednje preme govore spremeni v odvisne (glej primer):

1. Mama mi je rekla: „Prinesi jabolka iz kleti."

Mama mi je rekla, naj prinesem jabolka iz kleti.

2. „Kako si kaj," me je prijazno vprašala soseda.

3. Prijatelji so me spraševali: „Ali greš na košarko?"

4. Učitelj je rekel: „Odloži torbo na tla."

5. Tone je srečen vzkliknil: „Zadel sem na loteriji!"


Odvisni govor spremeni v premi govor (glej primer):

1. Manja je povedala, da je bila bolna.

Manja je povedala: „Bila sem bolna."

2. Sestra je trdila, da ni pozabila kupiti kruha.

3. Oče je zaklical, da moramo odriniti.


Vstavi ustrezna ločila in veliko začetnico v premem govoru (glej primer):

1. brat mi je zabičal pridi pravočasno

Brat mi je zabičal: „Pridi pravočasno!"

2. nataša o čem premišljuješ je vprašal oče

3. nisem razbil šipe je zatrjeval mitja

4. sestra me prosi popravi moj spis

5. prejšnjo soboto sem bil na triglavu je povedal tine

6. jutri vam bom pomagal je povedal andrej

7. ali pojdeš z nami ga je vprašal mitja ne da bi ga pogledal


PREMI IN ODVISNI GOVOR

Naslednje preme govore spremeni v odvisne (glej primer):

1. Mama mi je rekla: „Prinesi jabolka iz kleti."
Mama mi je rekla, naj prinesem jabolka iz kleti.

2. „Kako si kaj," me je prijazno vprašala soseda.

Kako sem, me je prijazno vprašala soseda.

3. Prijatelji so me spraševali: „Ali greš na košarko?"

Prijatelji so me spraševali, če grem igrat košarko.

4. Učitelj je rekel: „Odloži torbo na tla."

Učitelj je rekel, naj odložim torbo na tla.

5. Tone je srečen vzkliknil: „Zadel sem na loteriji!"

Tone je srečen vzkliknil, da je zadel na loteriji.

Odvisni govor spremeni v premi govor (glej primer):

1. Manja je povedala, da je bila bolna.
Manja je povedala: „Bila sem bolna."

2. Sestra je trdila, da ni pozabila kupiti kruha.

Sestra je trdila: „Nisem pozabila kupiti kruha!"

3. Oče je zaklical, da moramo odriniti.

Oče je zaklical: „Moramo odriniti!"
Vstavi ustrezna ločila in veliko začetnico v premem govoru (glej primer):

1. brat mi je zabičal pridi pravočasno
Brat mi je zabičal: „Pridi pravočasno!"

2. nataša o čem premišljuješ je vprašal oče

„Nataša, o čem premišljuješ?" je vprašal oče.

3. nisem razbil šipe je zatrjeval mitja

„Nisem razbil šipe!" je zatrjeval Mitja.

4. sestra me prosi popravi moj spis

Sestra me prosi: „Popravi moj spis."

5. prejšnjo soboto sem bil na triglavu je povedal tine

„Prejšnjo soboto sem bil na Triglavu", je povedal Tine.

6. jutri vam bom pomagal je povedal andrej

„Jutri vam bom pomagal", je povedal Andrej.

7. ali pojdeš z nami ga je vprašal mitja ne da bi ga pogledal

„Ali pojdeš z nami?" ga je vprašal Mitja, ne da bi ga pogledal.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Premi_in_odvisni_govor.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free websites listing and linkexchange - Science
Free submission to our Web Directory - Category Science.
Brezplačni velikan.net spletni imenik
Spletni imenik na strežniku directory.velikan.net - dodajte vašo spletno stran brezplačno na seznam.
Brezplačni spletni imenik agilityhoster.com
Spletni imenik na strežniku webdir.agilityhoster.com - dodajte vašo spletno stran brezplačno na seznam.
Create automatic Login to Windows Account with windows registry
How to automatic login to Windows Account using windows registry
NOD32 antivirus and spamassassin for mail server mailEnable
Fighting viruses, spyware, spammails with nod32mta pickup event for NOD32 antivirus, spamassassin for windows under mail server mailEnable standard
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Kids & Teens
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Kids & Teens.
Free Web directory at 50webs.com
Add your sites for free to web directory at welinks.50webs.com - free link exchange.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.