domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
18.9.2005
1.srednja sklanjatev + posebnosti
objavil: Mojca Lorber
Število ogledov: 412
Uvodna motivacija
Na tablo napišem nekaj samostalnikov in učence vprašam:
Kaj imajo te besede skupnega, glede njihovih slovničnih lastnosti (miza, okno, ravnatelj, ravnilo, učiteljica, leto, pomlad).
Nato učencem naročim, da naj obkrožijo samostalnike srednjega spola.
Učenci odgovarjajo.

Besede so samostalniki.

Leto, ravnilo, okno.
Napoved teme
Nato učence vprašam, o čem bomo govorili danes. Učenci potem sami napovedo temo ure.

Obravnava teme
Samostalnike, ki smo jih pred tem napisali na tablo sklanjamo v ed. in mn.v povedih. Ugotovimo kakšne so tipične končnice za prvo srednjo sklanjatev.
Pravilo:Samostalniki srednjega spola imajo v imenovalniku končnico -o ali -e, v rodilniku ednine pa končnico a. uvrščamo jih v 1. Srednjo sklanjatev.
Na tablo napišem samostalnika veselje in rojstvo (v im. ed.), učence prosim, da mi poiščejo tož. ed.ko ugotovijo, da sta oba sklona enaka si zapišemo novo pravilo:
Pravilo: Samostalniki srednjega spola imajo v tož. ed. enake končnice kot v im. ed.
Nato učenci rešijo nalogo 6 v DZ. Ugotovimo:
Pravilo: Samostalniki srednjega spola, ki imajo v tož. ed. končnico -e, nimajo v or. ed. končnice - om, marveč -em.
Potem učenci rešijo še nalogo 7 v DZ. Iz tega izpeljemo:
Pravilo: Pri nekaterih samostalnikih srednjega spola se osnova podaljšuje s -t-, -n- ali -s- od rod. dalje.
Ponovno vzamem kredo in na tablo napišem naslednje primere:
Prireditve so se udeležili stanovalci okoliških (naselje, mn.) _________.
Iz sosedovih (okno, mn.) _______so popadale rože.
Več (stoletje, mn.) _______ je že minilo od kar je izšla prva slovenska knjiga.
Pravilo: Samostalniki naselij, oken, stoletij so v rod. mn. V osnovo se jim vrine -e-, oz.- i-.
Za izpeljavo zadnjega pravila pa učenci rešijo še nalogo 3 na strani 122 v DZ. Tako izpeljemo še zadnje pravilo:
Pravilo:Samostalnike srednjega spola, ki imajo v rodilniiku ednine končnico -ega, uvrščamo v posebno srednjo sklanjatev; to so predvsem zemljepisna lastna imena nastala iz pridevnikov (srednjega spola).
Za potrditev tega pravilarešijo še nalogo 4.
Na koncu rešijo še nalogo 12 na strani121. Učenci sodelujejo, primere, ki jih delamo na tablo si učenci sproti zapisujejo v zvezek.Po nareku zapisujejo tudi pravila.

Učenci nalogo rešijo, potem pa skupaj preverimo.
Sinteza
Učencem se zahvalim za sodelovanje in se poslovim.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Priprava_srednje_sklanjatve.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to our Web Directory - Category Travel.
Free websites listing and linkexchange - Shopping
Free submission to our Web Directory - Category Shopping.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Regional
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Regional.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Society
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Society.
NOD32 antivirus and spamassassin for mail server mailEnable
Fighting viruses, spyware, spammails with nod32mta pickup event for NOD32 antivirus, spamassassin for windows under mail server mailEnable standard
Free websites listing and linkexchange - Business
Free submission to our Web Directory - Category Business.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.