domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
7.4.2005
Orion
objavil: Helena Skarlovnik
Število ogledov: 162
UČNA ENOTA: Orion
CILJI
Izobraževalni Učenci:
" spoznavajo slovensko književnost
" spoznavajo književnike in njihova dela
" spoznajo in uporabljajo strokovno izrazje ter ga znajo opisati
Funkcionalni Učenci:
" ohranjajo zanimanje za poslušanje poezije, razvijajo sposobnost za njeno sprejemanje, doživljanje,
" ločijo avtorja in pripovedovalca,
" razumejo temo pesemskega besedila - ljubezenska poezija,
" razlagajo simboliko,
" razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil,
" razmišljajo o ljubezni in večnosti v slovenski poeziji.
DIDAKTIČNI PRISTOPI

METODE OBLIKE SREDSTVA
" poslušanje glasbe
" pogovor
" delo z besedilom
" skupinsko delo " individualna
" frontalna
" skupinska " radio, zgoščenka (Marjana Držaj - Orion; Betthoween, Vivaldi, Greg, Simon & Garfankel)
" učbenik

Stopnje
interpretacije DELO UČITELJA DELO UČENCEV
I. doživljajsko-spoznavna motivacija Po pozdravu in predstavitvi povem, da bomo sedaj odložili vse stvari, se udobno namestili v svojih stolih, zaprli oči in poslušali skladbo.
Zavrtim popevko Orion Marjane Držaj. Se umirijo, zaprejo oči in poslušajo skladbo.
II. napoved besedila in njegova uvrstitev Ko se pesem konča, jim postavim nekaj vprašanj:
Poznate pesem?
Kam bi jo uvrstili - je valček, polka, rock, pop … pesem?
Predvidevam, da odgovora ne bodo vedeli, zato jim povem, da smo poslušali popevko, ki jo je pela Marjana Držaj.
Najprej povemo, kaj je popevka.
Kaj je popevka? So kdaj že slišali to besedo? Kako bi jo razložili?
Če ne vedo, jim povem, da je popevka preprosta pesem, ki se poje. Ponavadi pri slovenščini pesmi beremo - natisnjene so na papirju, zbrane v zbirkah, literarnih revijah, berilih … Ta pesem pa je tudi peta, zato ji rečemo, da je popevka.
Ampak vendarle jo je moral nekdo napisati!
To je bil pesnik in dramatik Gregor Strniša.
Ali kdo pozna Gregorja Strnišo?
Na kratko - kdo je bil?
Rodil se je 1930. leta v Ljubljani, umrl pa je 1987, prav tako v Ljubljani. Študiral je germanistiko, vse življenje pa se je ukvarjal s književnostjo - pisal je pesniška in dramska dela.
Pesem, ki jo je napisal Strniša, nosi isti naslov - Orion.
Ali kdo ve, kaj je orion?
Orion je ozvezdje, ki je sestavljeno iz 122 zvezd. Ogovarjajo na vprašanja, poslušajo.
III. interpretacijsko branje besedila Preberem besedilo in zraven tiho predvajam glasbo (Betthoween: V mesečini), ki jo pustim celo uro (še druge skladbe - Betthoween, Vivaldi, Greg, Simon & Garfankel). Poslušajo.
IV. čustveno spoznavni premor Tišina traja nekaj sekund.

V. izpoved doživetja in njegove korekcije (izpovedovanje prvih vtisov) Vsak učenec dobi listič, na katerega bo zapisoval svoje odgovore na naslednja vprašanja:
1. Kakšno razpoloženje je pesem pustila v tebi? Vedro, žalostno, otožno, veselo, mračno…?
2. Kateri del besedila je nate naredil najmočnejši vtis?
3. Zakaj?
Učenci napišejo odgovore, nato pa nekateri izmed njih poročajo. Zapisujejo odgovore.

Preberejo odgovore.
VI. interpretacija (poglobljeno razlaganje besedila) Učenci se razdelijo v skupine po štiri in skupaj odgovarjajo na vprašanja iz učbenika. Za delo imajo 10 min časa.
- Kdo pripoveduje pesem? Poišči verz, ki ti pomaga pri odgovoru! (Zaljubljena deklica, 4. kitica.)
- Zakaj pesnik omenja ravno Orion? (Bo sijal še čez tisoč let, stoji na meji med obema nebesnima poloma - ju na nek način združuje kot sedaj fanta in dekle, ki sta tudi dva svetova …, je tako večen v primerjavi z ljudmi …)
- Kaj o Orionu zvemo v pesmi? (Večnost, sedmero zvezd …)
- Je podatek točen?
- Kdaj - dan, letni čas se bo zgodba odvijala? (Čez tisoč let, zvečer, na pomlad). Katere besedo so ti pomagale pri odgovoru?
- Kraj dogajanja! (Pod hrastom.)
- Kaj je večno, kaj se stara? (Orion, ljubezen : hrast, ljudje.)

Ko učenci končajo z delom, poročajo. Vsaka skupina odgovarja na drugo vprašanje, ostali pa povedo, če se strinjajo oz. če se ne in s čim se ne.
Se razdelijo v skupine.

Po skupinah odgovarjajo na vprašanja.

Poročajo o svojih odgovorih.

VII. sinteza (končna sodba) Na sledeče vprašanje odgovarja vsak sam.
Ti je bila pesem všeč? Odgovor utemelji!

Ko končajo, nekateri poročajo! Odgovarjajo na vprašanja, poročajo.
VIII. samostojno delo učencev Naloga iz učbenika.
"Ljubezen je večna"
Napišite spis o ljubezenski tematiki v slovenski poeziji, ki ste jo spoznali doslej.
Če ostane čas, lahko začnejo že v šoli, sicer je to domača naloga. Začnejo z delom ali pa si zapišejo, kaj je za domačo nalogo!

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Porion__2_.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Mr. Wong spletne povezave uporabnika Aris
Osebna spletna stran, kjer so po moje najzanimivejše povezave na spletu

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Shopping
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Shopping.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Blogs.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Games
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Games.
Free websites listing and linkexchange - Directories
Free submission to our Web Directory - Category Directories.
Free agilityhoster.com websites - webdirectory - linkexchange
Web directory at webdir.agilityhoster.com - add your sites for free - free link exchange.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Travel.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.