domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
9.3.2005
Srečko Kosovel: Kons: 4
objavil: Barbara Vinkler
Število ogledov: 325
POTEK UČNE URE (UMETNOSTNO BESEDILO):

1. DOŽIVLJAJSKO-SPOZNAVNA MOTIVACIJA
Učenci se razdelijo v skupine. Vsaki skupini razdelim po en časopis, iz katerega morajo izpisati deset naslovov, in sicer enega pod drugega. Vsaka skupina prebere, kaj so napisali.
Postavljam jim vprašanja:
Ali jih ta oblika na kaj spominja?
Kaj imajo skupnega naslovi?

2. NAPOVED BESEDILA IN NJEGOVA UMESTITEV
Napovem, da si bomo v berilu prebrali pesem Kons: 4 slovenskega pesnika Srečka Kosovela. Nato učencem povem, da bomo spoznali konstruktivistično pesem ter njene značilnosti.

3. INTERPRETACIJSKO BRANJE BESEDILA
Pesem interpretacijsko preberem, učenci me pozorno poslušajo.

4. ČUSTVENO-SPOZNAVNI PREMOR

5. IZPOVED DOŽIVETJA
Po premoru učencem postavim vprašanja:
˘ Ali ste pesem razumeli?
˘ Vam je bila všeč? Zakaj?
˘ Komu pesem ni bila všeč? Zakaj?
˘ Ali veste, kaj je pesnik želel povedati?
˘ Kako je vplivala na vas?

6. INTERPRETACIJA
Sledi ponovno tiho branje učencev, pri katerem pa so pozorni na neznane besede in jih podčrtajo. Ponovno sledi glasno branje učencev od verza do verza, sproti razlagamo neznane besede in vsebino.
Učencem postavljam vprašanja, na katera ustno odgovarjajo.
˘ Kakšen je svet?
˘ V kakšni povezavi so dogodki?
˘ Kakšen je človek?
˘ Kaj vlada v svetu?
˘ Kdo mora upoštevati zakone?
˘ Kaj pa tisti, ki imajo oblast in moč?
˘ Kako jih pesnik poimenuje?
˘ Do katerega verza pesnik našteva, opisuje svetovni nered?
˘ Ko pove, kdo vlada, pove, kaj si lahko privošči oblast. In kaj dela?
˘ V katerem verzu se svetovnemu neredu priključi pesnik sam?
˘ Kako se počuti v takem svetu?
˘ S kom se pesnik enači?
˘ Kako si razlagaš verz: 21 sem bil zaprt?
˘ Kakšen naj bi bil človek, da preživi?
˘ Zakaj naj bi dekle jokalo?
˘ Je to rešitev?
˘ Koga pesnik obsoja?
˘ Kako si razlagaš konec pesmi?

Kako bi opredelili pesem? (je izpovedna, konstruktivistična, družbeno-kritična, saj obsoja družbene razmere)

7. SINTEZA
S pomočjo prosojnice jim posredujem značilnosti kostruktivistične pesmi.
Značilnost konstruktivistične pesmi je, da je sestavljena iz posameznih verzov, ki so samostojni deli. Šele ko jih spoznaš, razumeš, jih lahko združiš v celoto, ki ima v sebi novo, samostojno sporočilo.

8. NALOGA ZA SAMOSTOJNO DELO UČENCEV
V zvezke naj napišejo: -10 krat Rad imam…
-5 krat Ne maram…
Za domačo nalogo naj iz časopisov izrežejo in nalepijo besede, naslove in tvorijo konstruktivistično pesem.

CELOTNA PRIPRAVA JE V PRIPONI.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: NASTOP7.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Setting Passive FTP and Active FTP on windows IIS server
Setting Passive FTP and Active FTP server on windows IIS server and setting firewall.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Arts.

Brezplačni agilityhoster.com spletni imenik
Spletni imenik na strežniku webdir.agilityhoster.com - dodajte vašo spletno stran brezplačno na seznam.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Sports.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Computers.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Directories
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Directories.
Free websites listing and linkexchange - Science
Free submission to our Web Directory - Category Science.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.