domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
9.3.2005
Homer: Odisej na otoku Kiklopov
objavil: Barbara Vinkler
Število ogledov: 731
1. DOŽIVLJAJSKO - SPOZNAVNA MOTIVACIJA
Učencem razdelim izpolnjevanko. Ko jo učenci rešijo, dobijo geslo "HOMER, ODISEJA". Skupaj preverimo pravilne odgovore.

2. NAPOVED BESEDILA IN NJEGOVA UMESTITEV
Napovem, da si bomo v berilu prebrali Homerjev odlomek Odisej na otoku Kiklopov. Nato učence vprašam, ali poznajo Homerja. Povem jim, da si lahko o njegovem življenju preberejo v berilih.
3. INTERPRETACIJSKO BRANJE BESEDILA
Skupaj odpremo berila na strani 38, odlomek interpretacijsko preberem, učenci me pozorno poslušajo.

4. ČUSTVENO - SPOZNAVNI PREMOR

5. IZPOVED DOŽIVETJA
" Ali ste odlomek razumeli?
" Vam je bil všeč? Zakaj?
" Komu ni bil všeč? Zakaj?

6. INTERPRETACIJA
Sledi ponovno branje učencev in razlaga neznanih besed.
˘ Kikonci - ljudstvo v Trakiji
˘ Kiklopi - enooki velkani, sinovi boga morja Pozejdona
˘ ovčjak in kozjak - ovčji in kozji iztrebki
˘ osek - ograjeni prostor za drobnico
˘ golida - posoda za molžo
˘ vedro - posoda z ročajem, ki je zgoraj širša kot spodaj
˘ čeber - večja lesena posoda z dvema ušesoma
˘ korec - posoda z dolgim ročajem, za zajemanje tekočine
˘ latvica - lončena skleda za mleko
˘ sirotka - zelenkasta tekočina, ki se iztisne iz kislega mleka in skute, ko se dela sir
˘ lesa - polica iz pletenega šibja za sušenje sadja in sira
˘ oprezati - pritajeno opazovati z določenim namenom
˘ ka-li - prislov, ki izraža vprašanje po potrditvi domneve
˘ nepogledna nakaza - grda spaka
˘ špilja - votlina, jama
˘ molzna drobnica - ovce in koze, ki dajejo mleko
˘ ober - velikan
˘ tul - cevasta priprava za hranjenje in nošenje puščic
˘ žmitek - sesirjeno, zgoščeno mleko
˘ kocast - pokrit z dolgimi, štrlečimi dlakami
˘ Agamemnon - grški vojskovodja pred Trojo
˘ Zevs - vladar bogov, bog neba, nevihte, bliskanja in groma
˘ prebito trapast - presneto neumen
˘ opetnajstiti - ogoljufati, prevarati
˘ oteti - rešiti
˘ roban - robat človek
˘ golt - grlo, žrelo
˘ polokati - hlastno popiti
˘ poturčati - pobiti, potolči
˘ jarbol - jambor
˘ Atena - bojevita boginja modrosti
˘ kijača - kij
˘ seženj - nekdanja dolžinska mera 1, 896 m
˘ ukaliti - ukali se razbeljeno železo v mrzli vodi, da postane trdo
˘ meh z vinom - mehovi za vino so bili iz na poseben način ustrojenih kož
˘ govno - živalski iztrebki, gnoj
˘ vezilo - darilo, zlasti za rojstni dan ali god
˘ zasičati - zacvrčati
˘ lomastno hacati - hrupno in nerodno hoditi
˘ brdavs - velik, zelo močan človek, neotesanec
˘ oven zvončar - oven vodnik črede
˘ runo - ovčja dlaka
˘ lučaj - manjša razdalja
˘ gostinsko pravo - pravica do gostoljubja
˘ zavetnik - varuh
˘ zadegati - vreči, zagnati
˘ drug - tovariš
˘ Telem - bajeslovni vedež
˘ griža - siten ali slaboten človek
˘ hudina - težka nadloga

CELOTNA PRIPRAVA JE V PRIPONI.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: NASTOP2.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free Computers websites listing and linkexchange
Free submission to our Web Directory - Category Computers.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Computers.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Blogs.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Kids & Teens
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Kids & Teens.
Free Computers websites listing and linkexchange
Free submission to our Web Directory - Category Computers.


Free websites listing and linkexchange - Business
Free submission to our Web Directory - Category Business.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.