domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
25.1.2005
Osebkov in predmetni odvisnik (priprava in učni list)
objavil: Urška Podpečnik
Število ogledov: 536
OSEBKOV ODVISNIK

1. Stavčni člen - osebek - lahko razvijemo v stavek; novo tvorbo imenujemo osebkov odvisnik.

Primer:

Prijazen človek je povsod lepo sprejet.


Kdo ali kaj je povsod lepo sprejet? (prijazen človek)

2. Sedaj je treba iz osebka narediti osebkov odvisnik.

- Osebkov odvisnik uvajajo vezniki/besede: KDOR, KAR, KDO, ALI, DA, ČE

Izberemo najbolj ustreznega, v našem primeru je to veznik KDOR.

- Izberemo osebno glagolsko obliko, ki se smiselno/pomensko navezuje na povedek
(v našem primeru je prijazen).

- Povežemo sestavne dele odvisnika s preostalim delom stavka in dobimo dvostavčno
poved. Med odvisnikom in glavnim stavkom ZAPIŠEMO VEJICO. Osebek iz
zgornjega primera pretvorimo in dobimo:

Kdor je prijazen, je povsod lepo sprejet.

- Po osebkovem odvisniku se sprašujemo z vprašalnico:

KDO ali KAJ? + glavni/nadredni stavek.

- Osebkov odvisnik nam pove, kdo je vršilec dejanja/nosilec stanja glavnega stavka.

- Glavni in odvisni stavki so ločeni z vejico!

PREDMETNI ODVISNIK


1. V povedi določimo stavčne člene:

Govori resnico.

Koga ali kaj govori? (resnico)

2. Predmet pretvorimo v predmetni odvisnik!

- Vezniki, ki uvajajo predmetni odvisnik: DA, ALI, ČE, KAJ, KOD, O ČEM, KAR, KOGAR, KOMUR, ČESAR

Govori, kar je res.


- Tudi po predmetnem odvisniku se sprašujemo tako, kot po predmetu:

KOGA ali ČESA?
KOMU ali ČEMU?
KOGA ali KAJ? + glavni/nadredni stavek
O KOM ali O ČEM?
S KOM ali S ČIM?


V našem primeru se vprašanje glasi:

KOGA ali KAJ govori?

PRIPRAVA

ŠTUDENTKA: Urška PODPEČNIK
MENTORICA: Franja PREZELJ, prof.
UČNI SKLOP: Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7 - delovni zvezek za slovenski jezik v
sedmem razredu osemletne OŠ
UČNA ENOTA: Predmetni in osebkov odvisnik

/celotna oblikovana priprava in učni list sta v priponi/

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: OSEBKOV,_PREDMETNI_ODVISNIK.doc OSEBKOV_IM_PREDMETNI_ODVISNIK-PRIPRAVA.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free websites listing and linkexchange - Society
Free submission to our Web Directory - Category Society.

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Science
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Science.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Directories
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Directories.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Arts.

Brezplačni spletni imenik agilityhoster.com
Spletni imenik na strežniku webdir.agilityhoster.com - dodajte vašo spletno stran brezplačno na seznam.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Blogs.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.