domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
25.1.2005
Osebkov in predmetni odvisnik (priprava in učni list)
objavil: Urška Podpečnik
Število ogledov: 878
OSEBKOV ODVISNIK

1. Stavčni člen - osebek - lahko razvijemo v stavek; novo tvorbo imenujemo osebkov odvisnik.

Primer:

Prijazen človek je povsod lepo sprejet.


Kdo ali kaj je povsod lepo sprejet? (prijazen človek)

2. Sedaj je treba iz osebka narediti osebkov odvisnik.

- Osebkov odvisnik uvajajo vezniki/besede: KDOR, KAR, KDO, ALI, DA, ČE

Izberemo najbolj ustreznega, v našem primeru je to veznik KDOR.

- Izberemo osebno glagolsko obliko, ki se smiselno/pomensko navezuje na povedek
(v našem primeru je prijazen).

- Povežemo sestavne dele odvisnika s preostalim delom stavka in dobimo dvostavčno
poved. Med odvisnikom in glavnim stavkom ZAPIŠEMO VEJICO. Osebek iz
zgornjega primera pretvorimo in dobimo:

Kdor je prijazen, je povsod lepo sprejet.

- Po osebkovem odvisniku se sprašujemo z vprašalnico:

KDO ali KAJ? + glavni/nadredni stavek.

- Osebkov odvisnik nam pove, kdo je vršilec dejanja/nosilec stanja glavnega stavka.

- Glavni in odvisni stavki so ločeni z vejico!

PREDMETNI ODVISNIK


1. V povedi določimo stavčne člene:

Govori resnico.

Koga ali kaj govori? (resnico)

2. Predmet pretvorimo v predmetni odvisnik!

- Vezniki, ki uvajajo predmetni odvisnik: DA, ALI, ČE, KAJ, KOD, O ČEM, KAR, KOGAR, KOMUR, ČESAR

Govori, kar je res.


- Tudi po predmetnem odvisniku se sprašujemo tako, kot po predmetu:

KOGA ali ČESA?
KOMU ali ČEMU?
KOGA ali KAJ? + glavni/nadredni stavek
O KOM ali O ČEM?
S KOM ali S ČIM?


V našem primeru se vprašanje glasi:

KOGA ali KAJ govori?

PRIPRAVA

ŠTUDENTKA: Urška PODPEČNIK
MENTORICA: Franja PREZELJ, prof.
UČNI SKLOP: Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7 - delovni zvezek za slovenski jezik v
sedmem razredu osemletne OŠ
UČNA ENOTA: Predmetni in osebkov odvisnik

/celotna oblikovana priprava in učni list sta v priponi/

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: OSEBKOV,_PREDMETNI_ODVISNIK.doc OSEBKOV_IM_PREDMETNI_ODVISNIK-PRIPRAVA.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Games
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Games.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Health
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Health.

sloHOST webdirectories - free link exchange
We offer free sloHOST web directory and free link exchange
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Society
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Society.
Internetne povezave in internet članki
Spletni imenik, ki ima objavljene spletne povezave povezanez internetom in vse kaj ponuja svetovni splet.
Spletno gostovanje sloHOST
Spletno gostovanj oz. gostovanje spletnih strani na našem spletnem strežniku sloHOST. Strežnik ima inštalirano Plesk nadzorno ploščo.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.