domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
24.1.2005
Feri Lainšček: Ajša Najša
objavil: Janja Bratuša
Število ogledov: 334
CILJI
Funkcionalni Izobraževalni
BRANJE:
" Učenci berejo književno besedilo.
" Učenci razvijajo recepcijsko sposobnost. Razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil.
" Poiščejo temo in osrednjo idejo (sporočilo) besedila, razlikujejo snov in prepoznavajo njeno preoblikovanje v besedilno stvarnost.
" Ugotavljajo vrsto slogovnega postopka v književnem delu: označevanje (označitev književne osebe).
GOVORJENJE:
" Govorno obnavljajo prebrano književno besedilo.
" Opisujejo književne osebe (zunanjost, značaj).
" Govorno razčlenjujejo značilnosti notranje zgradbe (književna oseba, književni čas, književni prostor, dogajanje, zgodba).
PISANJE:
" Učenci razvijajo recepcijsko sposobnost, tako da pišejo poustvarjalna besedila.
" Opisujejo značilnost, značaj in ravnanje književne osebe.
" Pišejo nove prigode znanih književnih oseb.
" Učenci "dopisujejo" nove predzgodbe, konce ali "manjkajoča" epizodna poglavja.
" Učenci spoznavajo slovensko književnost.


Predznanje: /

Bistveno vprašanje: Uporaba slenga in tvorjenk?

DIDAKTIČNI PRISTOPI

METODE OBLIKE PRIPOMOČKI/TEHNOLOGIJA GRADIVA
razlaga, pogovor, delo z besedilom, pisanje frontalna, individualna grafoskop Delovni zvezek (Svet iz besed 7)

OPREDELITEV ORGANIZACIJE: ČAS:
" motivacija 10'
" obravnava 25
" utrjevanje 10'


DEJAVNOSTI UČITELJA DEJAVNOSTI UČENCA PREVERJANJE
Dejavnosti pred branjem:
MOTIVACIJA:
" Učence vprašam ali imajo za svoje učitelje kakšna druga poimenovanja kot resnična imena in priimke.
" Vprašam jih, zakaj damo ljudem drugačna poimenovanja?
" Povprašam jih o ljubezni in jim pokažem nekaj pregovorov na temo ljubezni.

NAPOVED BESEDILA
" Najavim besedilo tako, da povem avtorja in naslov besedila.
" Zanima me, kaj pričakujejo pod tem naslovom.
" Povabim jih k poslušanju ob zaprtem ali odprtem berilu.
Branje:
" Preberem odlomek iz berila na strani 53.
Dejavnosti po branju:
" Premor po branju, izražanje doživetij.
" Učence vprašam, kakšno se jim zdi besedilo in kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin. Utemeljitev!
Razčlenjevanje besedila:
" Zastavljam jim vprašanja.
- O čem govori odlomek?
- Zanima me ali se jim je kaj posebej vtisnilo v spomin.
- Preidem na vprašanja, ki so zastavljena v delovnem zvezku.
- Zanima me v kakšnem jeziku je zapisan odlomek? (sleng) Prosim jih, naj v besedilu poiščejo nekaj slengovskih besed in jih razložijo v književnem jeziku.
- Nadaljujem pogovor o ljubezni in vzdevkih.

SINTEZA:
" Učence prosim, da si prepišejo osnovne podatke iz besedila, ki so na prosojnici.
NOVE NALOGE
" Opišejo značilnost, značaj in ravnanje književne osebe.
" Pišejo nove prigode znanim osebam.
" Besedilu napišejo svojo novo predzgodbo ali manjkajoč konec.


- Učenci razmislijo in odgovorijo.

- Učenci lahko berila odprta in sledijo ali zaprta in me samo poslušajo.
- Učenci poslušajo besedilo.


- Učenci razmislijo o prebranem besedilu.
- Odgovorijo na vprašanje in povejo svoje mnenje.


Njihovi približni odgovori:
- Odlomek govori o prihodu nove učiteljice Gumice.
- Odgovorijo in utemeljijo zakaj se jim je ostalo v spomin.
- Ogovorijo na vprašanja v delovnem zvezku.
- Razmislijo in odgovorijo. Poiščejo slengovske besede.
- Učenci prepišejo iz prosojnice v svoje zvezke.
- Učenci napišejo sestavek. Če čas dopušča, nekaj zapisanih besedil tudi preberemo.

Zjutraj ne jem, ker mislim nate.
Opoldne ne jem, ker mislim nate.
Zvečer ne jem, ker mislim nate.
Ponoči ne spim, ker sem lačna.

" Napišite, kaj bi v pismu staršem (prijateljici, svoji profesorici s pedagoške fakultete) napisala nova učiteljica glasbe Gumica, potem ko se je prvega dne vrnila iz službe.
" Izmislite si nekaj vzdevkov za svoje prijatelje ali učitelje, ki pa niso žaljivi.
" Napišite dialog z novo profesorice glasbe Gumico.
" Besedilu dodajte svojo novo predzgodbo ali manjkajoč konec.

/celotna oblikovana priprava je v priponi/

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Aj_a_Naj_a.doc

IZMENJAVA POVEZAV

Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Home & Family
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Home & Family.
Free websites listing and linkexchange - Regional
Free submission to our Web Directory - Category Regional.
Free agilityhoster.com web directory
Web directory at webdir.agilityhoster.com - add your sites for free - free link exchange.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Computers.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Games
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Games.
sloHOST webdirectories - free link exchange
We offer free sloHOST web directory and free link exchange

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.