domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
28.8.2006
Dim Zupan: Leteči mački
objavil: Branka Friškovec
Število ogledov: 401
UČNI SKLOP:
Vsebina: Dim Zupan: Leteči mački, 9.razred
CILJI
Branje
Učenci berejo književna besedila in razvijajo recepcijsko sposobnost, sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil.
Identificirajo se s književno osebo, ločijo glavne in stranske književne osebe in poskušajo razumeti psihološke, etične in socialne lastnosti književnih oseb, in sicer na podlagi dogajanja, dialoga, ravnanja oseb.
Oblikujejo domišljijskočutne predstave književnega prostora in zaznavajo ter razumejo, v kateri dogajalni čas je postavljeno dogajanje.
Učenci doživljajo, prepoznavajo in razumejo značilnosti romana.
Poslušanje in gledanje
Učenci razvijajo recepcijsko sposobnost.
Učenci razvijajo sposobnost za identifikacijo.
Učenci spoznavajo književne vrste (roman).
Govorjenje/pogovarjanje
Učenci govorno poustvarjajo in ustvarjajo književno besedilo. Opisujejo književne osebe.
Na podlagi dialoga, dogajanja in ravnanja književne osebe ter avtorjevih komentarjev se vživijo v njena čustva in to glasovno ponazorijo.
Učenci opisujejo lastnosti romana. Učenci spoznavajo slovensko mladinsko književnost.
Učenec pozna in uporablja naslednjo strokovno izrazje: književna oseba, književni čas, književni prostor, dogajanje, roman, dvogovor.

Predznanje: Učenci poznajo književno vrsto roman in avtorja Dima Zupana (Trije dnevi Drekca Pekca in Pukca Smukca).

Bistveno vprašanje: Kako imenujemo pogovor med dvema ali več osebami?


OPREDELITEV ORGANIZACIJE:
" motivacija
" obravnava
" utrjevanje

UMETNOSTNO BESEDILO


DEJAVNOSTI
PRED BRANJEM
˘ Motivacija
Na prosojnici učencem pokažem rebus, ki ga skupaj rešimo.

˘ Najava besedila in lokalizacija
Učencem povem, da bomo to uro obravnavali roman Dima Zupana z naslovom Leteči mački. Učence vprašam po značilnostih romana.

BRANJE
Učence prosim, da odprejo berila na strani 22 in vsak zase tiho preberejo besedilo.

DEJAVNOSTI PO BRANJU
Počakam, da vsi učenci preberejo besedilo, sledi čustveni premor.

RAZČLENJEVANJE BESEDILA
Učence vprašam, kakšno se jim je zdelo besedilo in zakaj ter kako imenujemo pogovor med dvema ali več osebami.

SINTEZA IN VREDNOTENJE
Določim učence, ki še enkrat glasno preberejo besedilo. Nato odgovorimo na vprašanja v berilu, stran 25.

NOVE NALOGE
Učence razdelim v 5.skupin.
1. skupina poišče v SSKJ književne vzporednice besedam iz besedila.
2. skupina izvede dramatizacijo odlomka iz besedila.
3. skupina napiše svoje nadaljevanje zgodbe.
4. skupina pišče nadaljevanje zgodbe v romanu Leteči mački.
5. skupina oblikuje oglas iz besedila na plakat (zajemati mora vse podatke iz besedila).
Določim vodje skupin, ki skrbijo za mir in delo v skupini in na koncu ure predstavijo delo skupine.

CELOTNA PRIPRAVA JE V PRIPONI.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: 9_razred__D_Zupan-Leteci_macki_.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Recreation & Reference
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Recreation & Reference.

sloHOST webdirectories - free link exchange
We offer free sloHOST web directory and free link exchange
Free websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to our Web Directory - Category Arts.
sloHOST webdirectories - free link exchange
We offer free sloHOST web directory and free link exchange
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Regional
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Regional.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Society
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Society.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Arts.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.