domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
11.8.2006
Valentin Vodnik: Moj spomenik
objavil: Maja Joras
Število ogledov: 631
POTEK UČNE URE (UMETNOSTNO BESEDILO):
1. DOŽIVLJAJSKO-SPOZNAVNA MOTIVACIJA
Po predstavitvi učence vprašam, na kaj vse pomislijo, ko slišijo besedo spomenik. Komu pa postavljamo spomenike?

2. NAPOVED BESEDILA
Napovem pesem Valentina Vodnika, Moj spomenik, ki jo najdejo v berilu (Skrivno življenje besed 8) na strani 142. Pesem govori o pesnikovi ljubezni do pisanja poezije, o težkem življenju poetov in o tem, kako so pesmi njegova zapuščina, pečat, ki ga je pustil, in zaradi njih se ga bomo večno spominjali.

3. INTERPRETACIJSKO BRANJE BESEDILA
Pesem berem na glas, učenci poslušajo in sledijo besedilu v berilu.

4. ČUSTVENO SPOZNAVNI PREMOR

5. IZPOVED DOŽIVETJA
Po premoru učencem postavim vprašanja:
Ali ste pesem razumeli?
Vam je bila všeč? Zakaj?
Ali komu ni bila všeč? Zakaj?

Učenci svoje odgovore utemeljujejo.

6. INTERPRETACIJA
Učenci ponovno preberejo pesem. Pri branju so pozorni na neznane besede. Sledi razlaga neznanih besed.

Delo nadaljujemo po vprašanjih iz berila. Učenci posamezno, naglas berejo vprašanja in nanje odgovarjajo. Njihove odgovore ponovim, dopolnim, popravim, razložim nejasnosti. Učenci odgovore zapisujejo v zvezke.

" Vsak učenec prebere eno kitico in pove, o čem pripoveduje.
" Kaj je želel avtor povedati z zadnjo kitico: Ne hčere ne sina
po meni ne bo,
dovolj je spomina:
me pesmi pojo.
" O čem govori pesem?
" Kakšen se ti zdi ritem pesmi?
" Jezik pesmi je starinski. Izpiši iz nje pet besed, ki jih danes drugače govorimo oziroma pišemo. Pripiši jim sodobnejše sopomenke.
" Katere življenjepisne podatke o avtorju izveš iz pesmi?
" Od kod je pesnik črpal temo in ideje za svojo pesem?
" Kaj je postal cilj njegovega življenja? Lahko ugotoviš, kakšno razpoloženje preveva pesnika?
" Zraven naslova Moj spomenik se pojavlja tudi zapis naslova Moj spominek. Razloži oba!
" Poišči v pesmi primero, ki primerja pesnika in ptiča. Na podlagi česa ju pesnik primerja?
" V četrti kitici poišči poosebitev. Pomaga ti povedati, od kod je Vodnik doma.
" Koliko kitic ima pesem? Koliko verzov? Se pojavlja rima?

Razložim pojma prestopna rima in alpska poskočnica.
O PESNIKU
Se spomnite, katero pesem Valentina Vodnika ste lani obravnavali? Dramilo.
Valentin Vodnik se je rodil v Šiški, takratnem predmestju Ljubljane….

7. SINTEZA
Še enkrat ponovim, kaj smo se naučili in jih opozorim na bistvene stvari, ki si jih morajo zapomniti: prestopno rimo in alpsko poskočnico.
Določim učenca in ga prosim, da še enkrat prebere pesem.

8. NALOGA ZA SAMOSTOJNO DELO UČENCEV
Učenci dobijo domačo nalogo, naj zapišejo kratko razmišljanje: Valentin Vodnik, narodni vodnik.
Valentin Vodnik: Moj spomenik

1. Vsak učenec prebere eno kitico in pove, o čem pripoveduje.

2. Kaj je želel avtor povedati z zadnjo kitico: Ne hčere ne sina
po meni ne bo,
dovolj je spomina:
me pesmi pojo.
3. O čem govori pesem?

4. Kakšen se ti zdi ritem pesmi?

5. Jezik pesmi je starinski. Izpiši iz nje pet besed, ki jih danes drugače govorimo oziroma pišemo. Pripiši jim sodobnejše sopomenke.

6. Katere življenjepisne podatke o avtorju izveš iz pesmi?

7. Od kod je pesnik črpal temo in ideje za svojo pesem?

8. Kaj je postal cilj njegovega življenja? Lahko ugotoviš, kakšno razpoloženje preveva pesnika?

9. Zraven naslova Moj spomenik se pojavlja tudi zapis naslova Moj spominek. Razloži oba!

10. Poišči v pesmi primero, ki primerja pesnika in ptiča. Na podlagi česa ju pesnik primerja?

11. V četrti kitici poišči poosebitev. Pomaga ti povedati, od kod je Vodnik doma.

12. Koliko kitic ima pesem? Koliko verzov? Se pojavlja rima?

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Moj_spomenik.doc

IZMENJAVA POVEZAV


Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Arts.
Free Web directory at 50webs.com
Add your sites for free to web directory at welinks.50webs.com - free link exchange.

Free websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to our Web Directory - Category Sports.
Spletno gostovanje sloHOST
Spletno gostovanj oz. gostovanje spletnih strani na našem spletnem strežniku sloHOST. Strežnik ima inštalirano Plesk nadzorno ploščo.

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.