domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
11.8.2006
Reformacija in protestantizem
objavil: Ana Orožim
Število ogledov: 13014
. OBRAVNAVA NOVE SNOVI
Dejavnosti učitelja Dejavnosti dijakov
Danes si bomo podrobneje pogledali REFORMACIJO.

Mogoče kdo ve, kaj pomeni ta izraz?
Izraz izhaja iz lat. glagola in pomeni preoblikovati, preurediti, obnoviti.

Kaj mislite, kaj so pa želeli preoblikovati?
Želeli so preoblikovati in preurediti Cerkev.

Kdaj pa naj bi se odvijala reformacija?
V 16. stoletju.

Katere dežele je zajela?
Nemške dežele.

Kdo je prvi nastopil proti cerkvi? In kdaj?
Nemški duhovnik Martin Luther je 31.10.1517 v Wittenbergu na vrata cerkve nabil 95 tez.

Ali to obdobje poznamo samo v nemških deželah? Kam se je reformacija še razvila?
V dežele srednje Evropa, tudi v slovenske dežele.

Na grafoskop dam prosojnico 1 z osnovnimi podatki o reformaciji.

Kateremu sloju je pripadala večina Slovencev v 16. stoletju?
Kmečkemu.

Kakšen je bil njihov položaj?
Zelo slab.

Kateri sloji so se pridružili protestantizmu?
Vsi.

Od kdaj do kdaj traja obdobje reformacije na Slovenskem?
1550-1595.

Zakaj je obdobje reformacije za nas tako pomembno?
Slovenci postanemo pismeni, dobimo prve knjige, prvo tiskarno, stanovsko knjižnico.

Pokažem prosojnico 2, na kateri je prikazana Reformacija na Slovenskem.

Kateri so najpomembnejši predstavniki protestantizma na Slovenskem?
Trubar, Bohorič, Krelj in Dalmatin.

Ali veste kaj o Trubarju? Kdo je bil ta mož?
Je najpomembnejši predstavnik protestantizma pri nas.

Zakaj?
Ker je napisal prvi slovenski knjigi in ustvaril črkopis.

Ali veste kaj o Sebastijanu Krelju?
Napisal je Otročjo biblijo in izboljšal Trubarjev črkopis.

Ali veste kaj o Adamu Bohoriču?
Napisal je prvo slovnico slovenskega jezika Zimske urice proste.

Ali veste kaj o Juriju Dalmatinu?
Prevedel je Sveto pismo iz nemškega v slovenski jezik - vrh protestantske književnosti.

Na grafoskop dam prosojnico 3, kjer so predstavljeni predstavniki protestantizma na Slovenskem.
Naslov si zapišejo v zvezke.


3. ZAKLJUČNI DEL
Dejavnosti učitelja Dejavnosti dijakov

Dijakom postavljam vprašanja in tako skupaj obnovimo snov.
Dijaki odgovarjajo na vprašanja.

REFORMACIJA
- reformare (lat.) - preoblikovati, preurediti, obnoviti
- versko, politično in kulturno gibanje v 16. st.
- gre za obnovo cerkve (odpravo nepravilnosti in nemorale)
- zajame Z Evropo in srednjo Evropo

GLAVNE ZNAČILNOSTI:
" nepriznavanje papeža,
" revna cerkev,
" odprava celibata,
" odprava samostanov,
" odprava čaščenja svetnikov,
" cerkveni jezik je narodni jezik,
" odprava romanj,
" proti praznoverju

- povod zanjo: papež razglasil prodajo odpustkov
- 31.10.1517 nemški duhovnik Martin Luther v Wittenburgu objavi 95 tez - zahteval vrnitev k prvotnemu krščanstvu
- idejam so se pridružili plemiči, meščani in kmetje

Ločine: luterani (po Luthru) - v Nemčiji, Sloveniji,..
kalvinisti (po Kalvinu) - v Švici
cvinglijanci (po Zwingliju) - v Švici
anglikanci - v Angliji

PROTESTANTIZEM NA SLOVENSKEM (1550-1595)

1550 - izide prva slovenska knjiga
1595 - izide zadnja protestantska knjiga

- družbeni, pol. in kulturni razvoj Slovencev je bil zelo slab
(dva kmečka upora, turški vpadi, razdeljeni na pokrajine, cerkveno razdeljeni, pod tujo nadoblastjo - Habsburžani)
- gibanju se pridružijo vsi sloji:
" FEVDALCI - osvoboditev izpod nadoblasti, pridobitev cerkvenih posesti
" MEŠČANI - večji gospodarski razvoj
" KMETJE - boj za staro pravdo, proti turškim vpadom
- vrh doseže l. 1578
- upad konec 16. st., ko se začne obdobje protireformacije


- prvi knjigi: Katekizem, Abecednik
- slovenščina postane knjižni jezik
- uporablja se pri cerkvenih obredih
- književnost poučna in praktična
" prevodi sv. pisma, molitve, katekizmi, pridige
- na kult. področju sočasen razvoj z ostalimi narodi
- dobimo pravico do uporabe slov. jezika pri obredih
- prevod biblije (1584)
- prva tiskarna Janža Mandelca
- stanovska knjižnica v Ljubljani
- stanovske šole

PREDSTAVNIKI
PRIMOŽ TRUBAR (1508 - 1586)
- najpomembnejši predstavnik
- rojen v Raščici na Dolenjskem, študiral teologijo
- Katekizem in Abecednik (1550)
- izumil črkopis
- najbolj znano delo Cerkvena Ordnunga (cerkveni red)
- prvi uporabi izraz Slovenci ("Lubi Slovenci")
- psevdonim Rodoljub Ilirski

SEBASTIJAN KRELJ (1538 -1567)
- zelo izobražen, teolog
- Otročja biblija (1566)
- izboljšal Trubarjev črkopis:
" uporabljal znamenja za šumnike in sičnike
" razločeval glasova u in v
" izogibal se je narečnim izrazom in germanizmom

ADAM BOHORIČ (1520-1598)
- ravnatelj protestantske šole v Ljubljani
- prva slovnica slov. jezika - Zimske urice proste (1584)
- predgovor: govori o združitvi vseh Slovencev
- uzakonil Trubarjev črkopis s Kreljevimi popravki - BOHORIČICA

JURIJ DALMATIN (1547-1589)
- protestantski pridigar
- prevedel biblijo (1584) - vrh slov. protest. književnosti;
- biblija je edina knjiga, ki je protireforma

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Reformacija.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to our Web Directory - Category Arts.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Shopping
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Shopping.

Free websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to our Web Directory - Category Computers.

Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Society
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Society.

Frizerski studio - frizerski salon Alja
Moderne frizure, modne trajne, frizerski salon in frizerski studio Alja
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.