domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Podredne zveze stavkov
objavil: Nika Plevnik
Število ogledov: 2753
CILJI
FUNKCIONALNI IZOBRAŽEVALNI
- Dijaki ločijo glavni in odvisni stavek
(nadredni in podredni stavek).
- Znajo določiti vrste in stopnje
odvisnikov.
- Razumejo pretvorbe odvisnikov v
besedne zveze.
- Dijaki spoznajo razliko med priredjem
in podredjem.

POTEK UČNE URE/neumetnostno besedilo

DOŽIVLJAJSKO-SPOZNAVNA MOTIVACIJA

Učencem razdelim odlomek besedila popularne popevke (Siddharta), ki vsebujejo večstavčne povedi. Poiščejo priredne zveze stavkov (obravnavali prejšnjo uro) in nato še podredne. Na primerih se pogovorimo o glavnih in odvisnih stavkih, vprašalnicah, veznikih in vrstah odvisnikov.

Preidemo na snov v učbeniku, str. 32.

1. DEJAVNOSTI PO BRANJU
Na tablo na kratko ponovimo zveze več stavkov (shema). Na primerih s strani
U 34 spoznamo vse odvisnike. Rešimo nekaj sledečih nalog.

2. Lotimo se nalog v delovnem zvezku str. 46-56 in sicer; 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16,
19, 20, 22. Skupaj rešujemo naloge, sproti razjasnjujemo nejasnosti ter se o
njih pogovorimo. Vsako nalogo sproti skupaj pregledamo.

Če bo čas, bomo pogledali še razvrščenost odvisnih stavkov (S strukture), drugače pa bi dijaki na primerih utrdili predelano snov iz delovnega zvezka.

3. NALOGE ZA SAMOSTOJNO DELO UČENCEV
Za samostojno delo, utrjevanje rešijo nekaj vaj iz DZ str. 46-56, kolikor še ne bomo utegnili v šoli, tudi doma.
Ali pa jim razdeli tokrat celotno besedilo Siddhartine pesmi, dijaki za domačo nalogo poskušajo določiti priredja in podredja. Pojavljajo se podredno zložene povedi, ki so iz več stavkov in različnih stopenj. Naslednjo uro poskušajo določiti S-strukture.


SIDDHARTA - Napoj

A si opazu ta čas,
kako nam beži,
ko na dure na glas
jezimo se vsi?

Se tega zavedam,
pa le nemo gledam.

Steklene oči,
nemirno telo,
a noben ne skrbi,
da bolje bi b'lo.

Zdaj je to naš moment,
ko zamrzne problem.

Delajmo se,
kot da noben nič ne ve.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

In na stran bomo dal'
vse, kar nas teži,
če nas rabi kdo, žal,
naj mal' potrpi.

Sej tako ne gre več,
sami seb' smo odveč.

Kaj nam bo koledar,
se nam ne mudi.
In pozabi na d'nar,
me glava boli.

Zdaj je to naš moment,
ko zamrzne problem.

Delajmo se,
kot da noben nič ne ve.

Le namen biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Ni potrebno bit' lep
ne do vratu zapet.
Vse, kar rabiš, je
divje veselje in ples.

Tu noben ne grozi
(miru je napoj),
vseen' nam je kaj sledi (pustimo zapor).
Imamo vse, kar potrebno je,
zato bo divje, divje.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Le namen, biti mlad …
Naj vedo, kdo je to …

Le namen, biti mlad …
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.
SIDDHARTA - Napoj

A si opazu ta čas,
kako nam beži,-predm. odv.
ko na dure na glas
jezimo se vsi? -čas. odv./nač.

Se tega zavedam,
pa le nemo gledam.-prot. prir.

Steklene oči,
nemirno telo,-manjka glag. obl.
a noben ne skrbi,- prot. prir.
da bolje bi b'lo.-predm. odv.

Zdaj je to naš moment,
ko zamrzne problem.-čas. odv.
-stil. br zamen.

Delajmo se,
kot da noben nič ne ve.-predm. odv.

Le namen, biti mlad,-ned. polst.
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,-predm. odv.
ko se dvigal bo mrak. -čas. odv.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

In na stran bomo dal'
vse, kar nas teži. -predm. odv.
Če nas rabi kdo, žal,
naj mal' potrpi. -pogojni odv.

Sej tako ne gre več,
sami seb' smo odveč.-obratno:
vzr.prir
Kaj nam bo koledar,
se nam ne mudi.-manjka vez.obl. "saj"
In pozabi na d'nar,
me glava boli. -vzr. odv. "ker"

Zdaj je to naš moment,
ko zamrzne problem.

Delajmo se,
kot da noben nič ne ve.

Le namen biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Ni potrebno bit' lep
ne do vratu zapet.-stopnj. prir.
Vse, kar rabiš, je -osebkov odv.
divje veselje in ples.

Tu noben ne grozi
(miru je napoj),
vseen' nam je kaj sledi -vezalno (pustimo zapor).
Imamo vse, kar potrebno je,pred.
zato bo divje, divje. -skl., posled.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Le namen, biti mlad,
naj bo danes naš znak.
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

Le namen, biti mlad …
Naj vedo, kdo je to …

Le namen, biti mlad …
Naj vedo, kdo je to,
ko se dvigal bo mrak.

SIDDHARTA - Apokalipsa

Tisoče let človek že govori
zgodbe o sebi in kam gremo mi.
Eni vidijo strah v vojnah in zlu,
drugim bliža se čas,
ujet v večnost miru,
in vedno se najde nekdo, ki nori.

Jaz pa nimam besed,
da bi spregovoril o tem.
In ne najdem stvari,
ki kažejo, kam gremo mi.
Jaz prisegam na čas,
ki danes je pri nas.

Saj lahko se zgodi,
da naenkrat postanem
vladar vseh planetov,
in hujše stvari,
ko glava ostane na zemlji,
telo pa zbledi.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: U_SS-ODVISNIKI.doc

IZMENJAVA POVEZAV

Frizerski studio - frizerski salon Alja
Moderne frizure, modne trajne, frizerski salon in frizerski studio Alja
Knjigovodstvo-računovodstvo povezave
Izmenjava povezav povezane z knjigovodstvom, računovodstvom, slovensko zakonodajo ter raznih iskalnikov in pomembnih podatkov.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Health
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Health.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Games
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Games.
RONDAL d.o.o. - aluminium slugs
RONDAL d.o.o. - Production and manufacturing of aluminium slugs, aluminiumbutzen, pastiglie in alluminio

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Health
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Health.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.