domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Plašč
objavil: Martina Kodrnja
Število ogledov: 8212
Cilji:
-spoznajo realistično novelo,
-določajo zgradbo novele: zgodba, osebe,
-mali človek,
-izpostavljajo in iščejo prvine grotesknosti.

Uvodna motivacija
- Ali ste si že kdaj zaželeli nov plašč?
- Kaj pa kaj drugega?
- Ali ste si šli to stvar takoj kupit?
- Ali ste si sami kupili?
- Ko imate strgane čevlje, ali jih še dolgo nosite?

Napoved besedila

Obravnavali bomo novelo Gogolja Plašč (napišem na tablo), ki se nahaja v berilih na strani 210.
Novelo uvrščamo v čas realizma in sicer, ker je Gogolj Ukrajinski pisatelj im. ruski realizem. Kot smo zadnji omenjali so še priznani Rusi: Tolstoj, Dostojevski … Ruski realizem se razlikuje od francoskega. V 19. st. je bila Rusija zaostala fevdalna država. Vso oblast je imel v rokah car. Literatura je postala sredstvo v boju za svobodo in socialni napredek. Postala je edini tribun ljudske svobodoljubne družbe in je izrekala kritiko nevzdržnih socialnih razmer. Ruska realistična literatura ni nikoli brezosebna kot francoska, je globoko etično angažirana, išče odgovore na verska vprašanja, lahko je politično polemična, zmeraj pa stoji za njo prizadet ustvarjalec. V tem času so se pojavili prvi literarni kritiki.
V ruski literaturi je skrita duša, ki je čustvena in mehka.

Branje besedila

Prebrali bomo dva odlomka: Akakij Akakijevič in Pri ugledni osebi.

Spoznavno - čustveni premor

Izpoved

- S kakšnimi čustvi ste navdani?
- Ali se vi tudi tako dolgo odločate?

Interpretacija in sinteza odlomka

1. Bedni uradnik Akakij Akakijevič je lik, za kakšne se je v literarni vedi udomačil izraz mali človek. Avtor ga lahko prikazuje s pridihom humorja, nikoli pa se iz njega ne norčuje. Tako tudi v nas vzbuja sočutje do nemočnih, tako ali drugače prizadetih ljudi. Take like bomo srečali tudi pri slovenskih pisateljih: Jenko, Jurčič. Ta izraz malega človeka je v tem času pogost književni lik, v družbi nepriznan, zapostavljen človek. V Ruski literaturi so mali ljudje ponavadi žrtve carskega plemiško - birokratskega režima. Ker so nebogljeni, a pošteni, se ob njihovih tragičnih usodah razkrivata pokvarjenost in krutost mogočnežev.

2. Se vam zdi ta svet lep? (Ne. V Plašču gre za svet malega človeka in za obdajajoči ga svet ljudi, ki so brezsrčni, egoistični, ki nimajo nobenega sočutja za ubogega Akakija. Tak je bil resnično pogled Gogolja na svet in življenje. )

3. Ta zgodba, ki jo pripoveduje Gogolj, bi lahko delovala sentimentalno. Kako se je Gogolj temu izognil? (Dogodke prikazuje na humoren način, ki je za Gogolja sploh značilen. Njegov zabavni smeh se spreminja v smeh skozi solze.)

4. Kako na pripovedovalec predstavi Akakija? Ali nam podrobno opiše njegovo zunanjost? Ali svojo pozornost namenja analizi njegove duševnosti? Ali nam o Akakijevem mišljenju in delovanju samo poroča ali ga tudi pojasnjuje in ocenjuje?

5. Ali vzbuja Akakijev portret sočutje ali posmeh?

6. V čem vidi Akakij smisel svojega življenja? Ali obstaja zanj kakšen cilj, povezan z resničnimi vrednotami?

7. Kako je prikazana "ugledna oseba"? Katere so njene značajske lastnosti? (lik je podan satirično. Ta je egoistično brezsrčna, častihlepna, pijana od oblasti, v svojih zahtevah birokratska …)

8. Poiščite prvine groteske v drugem odlomku. Kakšna je vloga grotesknih prvin v Gogoljevem delu? (Groteska: je v književnih delih mešanica nenavadnih, popačenih, trpko komičnih, grozljivo smešnih, norčavih, ironičnih podob, ki piscu omogočajo opazno preoblikovati sliko resničnosti.; sorodna je karikaturi. Razvila se je zlasti v romantiki, v moderni literaturi upodablja odtujeno, absurdno stvarnost.)


DELOVNI LIST:

Gogolj je idejo za to novelo našel v časopisu, ko je bral o revnem uradniku - lovcu - kako si je želel kupiti novo puško. Ko mu je to končno uspelo, je šel z njo na lov, a mu je padla v vodo. Lovec je puško iskal v vodi, posledica iskanja pa je bilo načeto uradnikovo - lovčevo zdravje. Prijatelji iz pisarne so ga rešili, ko so mu kupili novo puško.

Plašč je klasična novela - vedno aktualna.
Napiši značilnosti novele. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(malo oseb - ena glavna, dogajanje poteka okrog središčnega predmeta, plašča; presenetljiv konec, zgradba dramatskega trikotnika, srednje dolga)

Plašč je groteska. Napiši značilnosti groteske. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Je literarna zvrst, ki kaže realnost s pomočjo nenavadnih popačenih likov. Popačenost je posledica pretiranosti posameznih potez pojava, s čimer opozarja na globlji pomen. Zanjo je značilno karikiranje, pretiravanje, nerazumni, skrivnostni, poblazni elementi. Najbolj se je razvila v romantiki.)

Glavni junak Akakij Akakijevič je tipični predstavnik množice revnih, zatiranih, skromnih, a srčno dobrih in zaradi svoje duhovne osiromašenosti vse preveč ponižanih in razžaljenih ruskih ljudi - mali človek. Prikazan je na humoren način, a bi težko rekli, da se avtor norčuje. Nasprotno , v bralcu vzbuja sočutje do nemočnih in prizadetih ljudi. Dogajalni prostor ni lep, saj opisuje svet malega človeka, ki je odvisen od "važnih oseb". Ljudje v tem svetu so brezsrčni, egoistični, niso sposobni gojiti sočutja. "Važna oseba" je domišljava, častihlepna, narcisoidna, pijana od oblasti, brezsrčna. Gogoljeva kakovost pisanja je v tem, da ni sentimentalen, da dogodke opisuje na humoren in zabaven način. Gogolj je zelo ironičen do "važne osebe", kajti tak je bil njegov pogled na svet in življenje, saj ni maral ljudi, ki so zakrivili Rusiji zlo, bedo, siromaštvo, in to ljudje na takih položajih, ki od njih terjajo največ poštenja in pravičnosti.

Domača naloga:

Novelo Plašč primerjajte z renesančno Novelo o sokolu. (Glej Branja 1)

DELOVNI LIST:

Gogolj je idejo za to novelo našel v časopisu, ko je bral o revnem uradniku - lovcu - kako si je želel kupiti novo puško. Ko mu je to končno uspelo, je šel z njo na lov, a mu je padla v vodo. Lovec je puško iskal v vodi, posledica iskanja pa je bilo načeto uradnikovo - lovčevo zdravje. Prijatelji iz pisarne so ga rešili, ko so mu kupili novo puško.

Plašč je klasična novela - vedno aktualna.
Napiši značilnosti novele. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plašč je groteska. Napiši značilnosti groteske. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glavni junak ________________________ je tipični predstavnik množice revnih, zatiranih, ______________________ , a srčno dobrih in zaradi svoje duhovne osiromašenosti vse preveč ponižanih in razžaljenih ruskih ljudi -_______________. Prikazan je na _________________ način, a bi težko rekli, da se avtor norčuje. Nasprotno , v bralcu vzbuja _________________ do nemočnih in prizadetih ljudi. Dogajalni prostor ni_________________, saj opisuje svet malega človeka, ki je odvisen od _______________________. Ljudje v tem svetu so brezsrčni, egoistični, niso sposobni gojiti sočutja. "Važna oseba" je domišljava, ________________, narcisoidna, _____________________________, ______________________. Gogoljeva kakovost pisanja je v tem, da ni___________________, da dogodke opisuje na humoren in zabaven način. Gogolj je zelo _________________ do "važne osebe", kajti tak je bil njegov pogled na svet in življenje, saj ni maral ljudi, ki so zakrivili Rusiji zlo, bedo, siromaštvo, in to ljudje na takih položajih, ki od njih te
rjajo največ poštenja in pravičnosti.

(Izpolnjevanka je v priponi.)

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: U_SS-Pla__.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Society
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Society.
Slovenska Bistrica, vodnik po občini Slovenska Bistrica
Predstavitev občine Slovenska Bistrica z besedo in sliko. Slikovni vodnik po krajih občine Slovenska Bistrica.
Internetne povezave in internet članki
Spletni imenik, ki ima objavljene spletne povezave povezanez internetom in vse kaj ponuja svetovni splet.

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Travel.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - News & Media
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category News & Media.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Computers.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Home & Family
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Home & Family.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.