domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Srečko Kosovel, Pesem št. X
objavil: Andreja Bavčar
Število ogledov: 3236
CILJI
FUNKCIONALNI:
IZOBRAŽEVALNI:
Dijaki:
" razvijajo sposobnost branja umetnostnih besedil,
" po prvem branju izražajo svoje prvotno doživetje zvočnih, pomenskih in oblikovno-kompozicijskih sestavin prebranega besedila,
" preizkušajo se v ustvarjalnem pisanju in tako povečujejo lastno ustvarjalnost in poglabljajo občutljivost za sprejemanje lit. besedil,
" vrednotijo spoznavne, etične in estetske sestavine literarnega besedila.
Dijaki:
" spoznajo bistvene značilnosti literarno-zgodovinskega obdobja in smeri, v tem primeru konstruktivizma,
" razčlenjujejo motivno-tematske in idejne sestavine,
" besedilo analizirajo tudi iz jezikovnega ter slogovnega vidika.

ZAPOREDJE ETAP:
1. Uvajanje z motivacijo
2. Napoved besedila
3. Interpretativno branje besedila
"Spoznavno-čustveni premor
"Izpoved doživetji
4. Interpretacija in sinteza besedila
5. Povzetek

POTEK UČNE URE
Katere so bistvene značilnosti konstruktivizma?
Kako se le-te kažejo v poeziji Srečka Kosovela?

UČITELJ
DIJAKI
1. Uvajanje z motivacijo
Dijake razdelim v skupine po pet. Vsaki skupini dam pisemsko ovojnico, ki vsebuje izrezke iz časopisa. V času 10 minut naj bi dijaki te izrezke zlepili v neko smiselno celoto.

Dijaki se poskušajo v ustvarjalnem pisanju; na ta način povečujejo lastno ustvarjalnost in poglabljajo občutljivost za sprejemanje literarnih besedil.
2. Napoved besedila
Rezultat uvodne motivacije je t.i. lepljenka. Takšno poezijo je ustvarjal tudi Srečko Kosovel, imenujemo jo konstruktivistična poezija, z značilnostmi te poezije pa se bomo danes ukvarjali tudi mi.

3. Interpretativno branje besedila
" interpretativno preberem pesem
" čustveno-spoznavni premor
" izpoved doživetji
Kakšen je tvoj vtis o prebrani pesmi?
Kako učinkuje pesem kot celota?

" tiho branje dijakov

Po prvem branju izražajo svoje prvotno doživetje zvočnih, pomenskih in oblikovno-kompozicijskih sestavin prebranega besedila.

Ob ponovnem poglobljenem branju razčlenjujejo literarno besedilo in dopolnjujejo prvotno doživetje

4. Interpretacija in sinteza besedila
Povem kdaj je pesem nastala in v kateri zbirki je izšla. (Zbirko Integrali prinesem s seboj in dijaki jo prelistajo.)

˘ Motivno-tematska interpretacija
Katere povezave v pesmi delujejo nejasno, nerazumljivo?
Motivi v pesmi
Pomagam jim na ta način, da pesem razstavimo na posamezne verze.
Kako bi te motive razvrstili po vzročno-posledični logiki?
Po kakšni logiki pa je motive razvrstil pesnik?
Kaj je s tem dosegel?

Dijaki razčlenjujejo motivno-tematske in idejne sestavine.
Ali med motivi obstaja zveza? Razloži!
Kakšno je sporočilo pesmi in kako si ga razlagaš?
Je v pesmi mogoče najti prvine ironije/groteske?

˘ Jezikovno-slogovna analiza
Kakšen je slog pesmi?
Katere besedne vrste prevladujejo?
Kakšno vlogo imajo v tej pesmi onomatopoije in kakšen je učinek njihovega kopičenja?
Kakšni so stavki?
Predstavim jim literarno-teoretični pojem konstruktivizma (s pomočjo prosojnice jim podam glavne značilnosti).
Kateri zapisi besed delujejo likovno?
V čem je pesem konstruktivistična?

Ali so v pesmi tudi impresionistične in ekspresionistične prvine?
Utemelji!

Dijaki ugotavljajo slog pesmi, upoštevajo zunanjo zgradbo.

Ugotavljajo in spoznavajo bistvene značilnosti konstruktivizma.

V konkretnem umetnostnem besedilu prepoznavajo prvine konstruktivizma.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: U_SS-priprava2.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Arts.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Games
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Games.

Free websites listing and linkexchange - News & Media
Free submission to our Web Directory - Category News & Media.
Free websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to our Web Directory - Category Travel.


Knjigovodstvo-računovodstvo povezave
Izmenjava povezav povezane z knjigovodstvom, računovodstvom, slovensko zakonodajo ter raznih iskalnikov in pomembnih podatkov.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.