domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Vloge besedil
objavil: Bojana Glažar
Število ogledov: 1099
Ime in priimek Bojana Glažar
Mentorica Marija Lešer, prof.
Funkcionalni cilji
- Dijaki berejo neumetnostna besedila,
- po branju navedejo tvorca in naslovnika ter bistvene podatke iz besedila,
- spoznavajo in razlikujejo izrazno, predstavitveno in vplivanjsko vlogo
- izrazno, predstavitveno in vplivanjsko vlogo prepoznavajo v besedilih. Izobraževalni cilji
- Ob obravnavi dijaki povzemajo tipične lastnosti izrazne, predstavitvene in vplivanjske vloge,
- ob zapisanih besedilih sistematično nadgrajujejo svoje poznavanje temeljnih jezikovnih pojmov ter njihovih bistvenih značilnosti.

UČITELJ DIJAKI

UVODNA MOTIVACIJA
Na začetku učne ure dijake pozdravim, se jim predstavim, nato pa s pomočjo grafoskopa prikažem prosojnico, na kateri so tri različna besedila.

Ko končajo z branjem, jih povprašam:
- Kakšna so se jim zdela besedila?
- V čem se vsa tri besedila razlikujejo?

S pomočjo njihovih odgovorov pridemo do naslova današnjega dela.

Dijaki tiho preberejo besedila.

Dijaki aktivno sodelujejo in odgovarjajo na zastavljena vprašanja.

NAPOVED BESEDILA
Dijakom povem, da bomo danes obravnavali vloge besedila in naslov zapišem na tablo.

Dijaki zapišejo naslov v zvezke.

OBRAVNAVA NOVE SNOVI
Dijakom razložim, da ima isto besedilo hkrati različne vloge in da bomo to uro obravnavali prve tri.

Dijakom sproti razložim vse tri vloge.
Na tablo v obliki miselnega vzorca zapišem vse tri vloge.

Dijaki v učbeniku izmenično glasno in tiho preberejo razlage o izrazni, vplivanjski in predstavitveni vlogi ter glasno odgovarjajo na zastavljena vprašanja.

Dijaki aktivno sledijo razlagi.

UTRJEVANJE IN REŠEVANJE NALOG
Reševanje nalog v delovnem zvezku (1, 2, 3, 12).

Dijaki v delovnem zvezku izmenično glasno in tiho preberejo posamezne naloge, nato pa poskušajo glasno odgovoriti na zastavljena vprašanja. Če zmanjka časa, dobijo domačo nalogo.

INDIVIDUALNO DELO ali DELO V PARIH
Dijaki individualno ali v parih rešujejo nalogo 13.
Dijaki individualno ali v parih oblikujejo učinkovito propagandno besedilo, ga morda likovno opremijo in predstavijo sošolcem.
Če zmanjka časa, delo dokončajo doma.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: U_SS-Priprava__1Bv.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to our Web Directory - Category Arts.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Health
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Health.
Brezplačni agilityhoster.com spletni imenik
Spletni imenik na strežniku webdir.agilityhoster.com - dodajte vašo spletno stran brezplačno na seznam.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.

RONDAL d.o.o. - aluminium slugs
RONDAL d.o.o. - Production and manufacturing of aluminium slugs, aluminiumbutzen, pastiglie in alluminio
Bistriški vodnik - Geografske lastnosti
Geografske lastnosti Slovenske Bistrice

Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.