domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
E. Zola: Beznica
objavil: Bojana Glažar
Število ogledov: 2812
Ime in priimek Bojana Glažar
Mentorica Marija Lešer, prof.

Šolsko leto 2003/2004
Datum nastopa 22. 03. 2004 (10. in 11. ura)
Zap. št. ure 96., 97.
Funkcionalni cilji
- Pred branjem dijaki ob uvodni motivaciji razpravljajo o preživetem koncu tedna,
- dijaki razvijajo sposobnost literarnega branja,
- dijaki berejo in interpretirajo besedilo (izražajo doživljanje, razumevanje, vrednotenje),
- dijaki vrednotijo spoznavne, etične in estetske sestavine,
- samostojno in vodeno opazujejo in opisujejo motivno - tematske in idejne sestavine. Izobraževalni cilji
- Dijaki povzamejo bistvene značilnosti avtorja in njegovih del,
- literarnozgodovinsko znanje uporabljajo pri interpretaciji literarnega besedila, ob branju literarnega besedila,
- po branju besedila opisujejo in definirajo literarnozgodovinsko in literarnoteoretične pojme (trojna determiniranost, naturalizem, eksperimentalni roman),
- literarnozgodovinsko znanje znajo smiselno uporabiti pri interpretaciji, primerjavi in vrednotenju besedil.

UČITELJ DIJAKI
UVODNA MOTIVACIJA
Na začetku učne ure dijake pozdravim in se z njimi pogovarjam ter jim zastavljam vprašanja.
- Kako so preživeli konec tedna?
- Kam zahajajo v petek in soboto zvečer?
- Kateri je njihov priljubljen lokal?
- Kaj oni razumejo pod besedo beznica?

S pomočjo njihovih odgovorov pridemo do naslova današnjega dela.

Dijaki aktivno sodelujejo in odgovarjajo na zastavljena vprašanja.

NAPOVED BESEDILA

Dijakom povem, da bomo danes obravnavali roman Beznica, ki spada v naturalizem.
Avtorja in naslov zapišem na tablo.

Dijaki zapišejo naslov v zvezke.

PREDSTAVITEV AVTORJA

Dijakom predstavim francoskega avtorja E. Zolaja.

Dijaki aktivno sledijo razlagi in si pomembne podatke zabeležijo.

PREDSTAVITEV NATURALIZMA in EKSPERIMENTALNEGA ROMANA

Dijakom predstavim književno smer (naturalizem) in eksperimentalni roman.

Dijaki aktivno sledijo razlagi in si pomembne podatke zabeležijo.

ZGRADBA CIKLA, POVZETEK VSEBINE in OZNAKA GLAVNE KNJIŽEVNE OSEBE

Na kratko povzamem vsebino romana, razložim, kako je zgrajen cikel in označim glavno književno osebo (Gervaise Macquart).
Pomagam si s prosojnico, na kateri je prikazano rodoslovno deblo Rougonovih in Macquartovih.

Dijaki aktivno sledijo razlagi in si pomembne in neznane podatke zabeležijo.

INTERPRETATIVNO BRANJE BESEDILA

Prvi odlomek najprej pričnem brati sama.
Ustavljam se ob določenih odstavkih in s vprašanji vodim dijake do interpretacije.

Ko končajo z branjem, jim zastavim naslednja vprašanja.

1. Kaj nam o osebah pove njihovo doživljanje posameznih umetnin v Louvru?
2. Deluje ta odlomek humoristično? Dokaži.
3. Kako so prikazani svatje in kako se nanje odziva okolica?

Ustavljamo se ob določenih odstavkih in s vprašanji vodim dijake do interpretacije.

Dijaki aktivno sledijo interpretaciji in si pomembne stvari zabeležijo.

Kasneje nadaljujejo s tihim branjem dijaki (drugi odlomek).

Dijaki aktivno sodelujejo in odgovarjajo na zastavljena vprašanja.

Dijaki izmenično glasno berejo tretji odlomek.
Dijaki aktivno sledijo interpretaciji in si pomembne stvari zabeležijo.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: U_SS-Priprava__2F-Beznica.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Health
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Health.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - News & Media
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category News & Media.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Internet
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Internet.

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Business
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Business.


Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.